Skip to main content

Full text of "hp_manual_c00398041"

See other formats


HP Photosmart 420 series 
Barbar fotostudio 
www, hp, com /support AuBira. Bejgiuni Central America A The Capbbwn. PenmnrV detain, frnpee, 
Gcnrnrtf, Ireland, link, LuBcinbo^g. NcttScf lands* T*hfn*if. fariugd, Finland, 
l**du\ SwiUndnnd and Hie Unilcd Kingdom. 

. J >:■ 


><j-|J-~id 1V1 iTpii ■'■•'■■■J 


&j-ll-4nt-Ud& 

0 MM 
:,3U0fll I-4V 


«OO0 I?" 


J5-1I-*H^775I 
r™ ni-TTW- m- 1 


M 


jJi-icui-iiU 
i-.- ! c--:<i--- 171 

oi woo n wtraui 
UJOUOI-IOIA 


tan!:. 1 i^riviel 
tz-.r>l:-' ilDQ~fa i 


|*TOIIf ■ 
tfrD-FI 1 -:iii-9- L 


IS12 3222 


>— ' 
mw 
- BilCaafStJ 

w 11 2] r' 

tan sue 
i-aiar i ■ aafi 
urn 
■ jE-lll 
IKOU J« 
BO MLB 


=* 


rmoxir i i i 
m :-.', 


r-J 


IT in 
IS50SS356* 

Iiai 22 ru *&i 


UWn 


wnui "J 


N'fllB 


i gw -<>- 
1 '1 ■ S5*J 
IKO --i 1 LAXM 


l**«K 1:3 


l-US^lXWWr 


CL JJ" ■ ■ - ■ 


IJJ0OJ1 1 -ZSty 
•• 


tartrta 


DH777SnH 


new 1441 
*Hi» 


3630' II lit 


r j".*i Ai-k-il lWT>V>Vl| 


i y. T 1 1 "jMy>; 


Seth Abfca 


DBfrKCIOOU 
h 33 1 II i T =■! « 


HI 


■■5o:!i 


Aim' k-i 
"'Hp" 


-nia- 7<i< fi Ji 
!»-] 1 M 


W5i»IO 


'.■-'n' l^Jii^l^Ull 


*-' — '*! 1 


l-HIO-tyj-Mli 
HTJ-IWJI7T 
ail M^-Eaat 
c-HK-j.niirisi Copyright och varumarken 

© Copyright 2005 Hewlett-Packard 
Development Company, LP. 
Informationen i detta dokument kan 
komma att bli inaktuell utan 
foregaende meddelande. Dokumentet 
far inte reproduceras, bearbetas eller 
oversattas utan foregaende skriftligt 
tillstand, savida inte detta ar tillatet 
enligt gallande upphovsrattslag. 

Observera 

De enda garantier som galler for HP:s 
produkter och tjanster beskrivs i de 
uttryckliga garantivillkor som 
medfoljer respektive produkt och 
tjanst. Ingenting hari far tolkas som 
nagon ytterligare garanti. HP ansvarar 
inte for tekniska eller redaktionella fel 
eller utelamnanden i detta dokument. 
Hewlett-Packard Development 
Company kan inte hallas ansvarigt for 
indirekta skador eller foljdskador som 
uppstatt i samband med 
tillhandahallandet eller anvandandet 
av detta dokument eller det beskrivna 
materialet. 

Varumarken 

HP, HP-logotypen och PhotoSmart 
tillhbr Hewlett-Packard Development 
Company, L.P. 

Secure Digital-logotypen ar ett 
varumarke tillhorande SD Association. 
Microsoft och Windows ar 
registrerade varumarken tillhorande 
Microsoft Corporation. 
Mac, Mac-logotypen och Macintosh ar 
registrerade varumarken tillhorande 
Apple Computer, Inc. 
Bluetooth-market och Bluetooth- 
logotypen ags av Bluetooth SIG, Inc. 
och anvands av Hewlett-Packard 
Company pa licens. 
PictBridge och PictBridge-logotypen 
ar varumarken tillhorande Camera & 
Imaging Products Association (CIPA). 
Ovriga marken och tillhorande 
produkter ar varumarken eller 
registrerade varumarken tillhorande 
respektive agare. 

Skrivarens inbaddade programvara ar 
delvis baserad pa Independent JPEG 
Groups arbete. 

Upphovsratten till vissa fotografier i 
detta dokument tillhor de ursprungliga 
agarna. Juridiskt modellnummer 
VCVRA-0501 

Produkten har forsetts med ett sarskilt 
modellnummer for att kunna 
identifieras i juridiska sammanhang. 
Produktens juridiska modellnummer 
ar VCVRA-0501 . Det juridiska numret 
ska inte forvaxlas med produktens 
namn (HP PhotoSmart 420 series 
Barbar fotostudio) eller 
produktnummer (Q6366A). 

Sakerhetsinformation 

Fblj alltid de grundlaggande 
sakerhetsforeskrifterna nar du 
anvander produkten, sa minskar du 
risken for skador orsakade av brand 
eller elektriska stotar. 

AVarning Utsatt inte 
produkten for regn eller fukt 
eftersom det medfbr 
brandfara och risk for 
elektriska stotar. 

• Las de installationsanvisningar 
som medfoljer skrivaren. 

• Anslut alltid enheten till ett 
jordat eluttag. Om du inte vet 
om eluttaget ar jordat bor du 
kontakta en elektriker. 

• Observera varningarna och 
instruktionerna pa produkten. 

• Koppla bort produkten fran 
vagguttaget innan du rengor den. 

• Placera eller anvand inte 
produkten nara vatten eller med 
vata hander. 

• Placera produkten sa att den 
star stadigt. 

• Anvand endast en natadapter 
av angiven typ. 

• Placera produkten pa en 
skyddad plats dar ingen kan 
trampa eller snubbla pa 
stromkabeln och dar 
stromkabeln inte kan skadas. 

• Om produkten inte fungerar 
som den ska bor du lasa 
igenom 

felsokningsinformationen i 
skrivarhjalpen. 

• Det finns inga delar i produkten 
som anvandaren kan laga. 
Overlat servicearbetet at 
kvalificerad personal. 

• Anvand produkten i ett utrymme 
med god ventilation. Misinformation 

Hewlett-Packard Company har som 
mal att leverera kvalitetsprodukter pa 
ett miljovanligt satt. 

Miljoskydd 

Skrivaren ar utformad for att minimera 
miljopaverkan. Mer information finns 
pa HP:s webbsida for miljoengage- 
mang pa www.hp.com/hpinfo/ 
globalcitizenship/environment/. 

Ozon 

Den har produkten genererar inga 
markbara mangder ozongas (0 3 ). 

Pappersforbrukning 

Den har produkten kan hantera 
atervunnet papper enligt DIN 19309. 

Plast 

Plastdelar som vager mer an 24 gram 
ar markta enligt internationell 
standard for att forenkla 
identifieringen av plaster vid 
atervinning. 

Informationsblad om 
materialsakerhet 

Sakerhetsdatablad (Material Safety 
Data Sheets, MSDS) kan hamtas fran 
HP:s webbplats pa www.hp.com/go/ 
msds. Kunder utan tillgang till Internet 
kan kontakta Customer Care. Atervinningsprogram 

I alltfler lander har HP program for 
utbyte och atervinning. Vi samarbetar 
med nagra av varldens storsta 
atervinningscentraler for elektroniska 
produkter. HP sparar pa 
naturtillgangarna genom att atervinna 
nagra av de mest populara 
produkterna. 

I den har HP-produkten anvands bly i 
lodningarna, vilket kan krava sarskild 
behandling vid atervinningen. 
Atervinning av elektronisk 
utrustning for hushall inom EU 
Om den har symbolen finns pa 
produkten eller forpackningen betyder 
det att produkten inte far slangas med 
det vanliga hushallsavfallet. Det 
ankommer pa dig personligen att 
lamna kasserad utrustning till 
narmaste atervinningscentral som 
handhar elektronik. Atervinning av 
elektronik spar pa naturresurserna 
och skyddar bade manniskor och 
naturfran farliga amnen. Mer 
information om var du kan lamna in 
elektronik for atervinning far du 
genom att kontakta kommunens 
miljokontor, sophamtaren eller 
inkopsstallen. 

Mer information om returnering och 
atervinning av HP-produkter i 
allmanhet finns pa www.hp.com/ 
hpinfo/globalcitizenship/environment/ 
recycle/index. html Innehall 1 Valkommen! 3 

Hitta mer information 3 

Skrivarens delar 4 

Tillbehor 10 

Batteriiformation 1 1 

Menyeri Barbar fotostudio 12 

2 Gor dig klar att skriva ut 17 

Pafyllning av papper 17 

Valja lampligt papper 17 

Pafyllning av papper 18 

Satt i blackpatroner 19 

Ansluta kameran 21 

3 Grundlaggande om utskrift 23 

Skriva ut fran en dockad kamera 23 

Visa bilder for utskrift 23 

Visa bilder 23 

Visa bilderna pa TVn 23 

Forbattra bildkvaliteten 24 

Skriva ut bilder 24 

Skriva ut fran andra enheter 25 

Dator 26 

Om HP Image Zone och HP Instant Share 26 

Fora over bilder till en dator 26 

PictBridge-kamera 27 

Skriva ut fran en PictBridge-kamera 27 

Tradlosa Bluetooth-enheter 27 

Uppratta en Bluetooth-anslutning 27 

Skriva ut fran en Bluetooth-enhet 27 

4 Underhall och transport 29 

Rengoring och underhall 29 

Rengora skrivarens utsida 29 

Rengora blackpatronen 29 

Rengora blackpatronens kontakter 30 

Skriva ut en testsida 30 

Rikta in blackpatronen 30 

Uppdatera HP Photosmart-programmet 31 

Forvara HP Photosmart Barbar fotostudio och blackpatronerna 32 

Forvara HP Photosmart Barbar fotostudio 32 

Forvara blackpatronerna 33 

Basta hantering av fotopapper 33 

Forvara fotopapper 33 

Hantera fotopapper 33 

Transportera HP Photosmart Barbar fotostudio 33 

5 Felsokning 35 

Problem med maskinvaran 35 

HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 1 Utskriftsproblem 40 

Problem med Bluetooth-utskrift 43 

Felmeddelanden 44 

6 Specifikationer 47 

Systemkrav 47 

Skrivarspecifikationer 47 

7 HP Kundtjanst 51 

HP Kundtjanst pa telefon 51 

Rad infor telefonsamtalet 52 

Vand dig till HP:s reparationsservice (endast Nordamerika) 52 

Ytterligare garantialternativ 52 

Index 53 2 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio 1 Valkommen! Tack for att du kopt en HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio! HP Photosmart 
Barbar fotostudio ar en nyskapande och lattanvand kombination av kamera och 
skrivare. HP Photosmart 420 series anvander sig av HP Real Life-teknik sasom 
borttagning av roda ogon for att ge battre utskrifter, vare sig du anvander en dator 
eller inte. 

tftyf Anmarkning Alia hanvisningar till skrivaren i den har handboken avser den 
del av Barbar fotostudio som inte utgors av kameran. 

Den har handboken beskriver hur du skriver ut fotografier fran HP Photosmart Barbar 
fotostudio utan att ansluta den till en dator. Om du vill veta hur du skriver ut fran 
datorn, installerar du HP Photosmart-programmet och visar skrivarhjalpen for 
HP Photosmart. Mer information om hur du installerar programvaran finns i 
installationsanvisningarna som medfoljer i forpackningen till HP Photosmart Barbar 
fotostudio. 

Du far bl a veta hur du: 
Skapa ramlosa utskrifter med en enkel knapptryckning. 
Se Skriva ut bilder. Med HP Real Life-teknik sasom borttagning av roda 
ogon kan du forbattra kvaliteten pa dina bilder. Se 
Forbattra bildkvaliteten. Hitta mer information 

Din nya HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio levereras med foljande 
dokumentation: 

• Snabbstart eller Installationshandbok: HP Photosmart 420 series Barbar 
fotostudio levereras med installationsanvisningar som forklarar hur du installerar 
HP Photosmart Barbar fotostudio och HP Photosmart-programmet. Snabbstart 
innehaller dessutom grundlaggande anvisningar for hur du anvander kameran. 
Dokumentnamnet varierar beroende pa land/region. 

• HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare: 
Anvandarhandbok for skrivare ar den har boken, som du haller pa att lasa. 
Handboken innehaller beskrivningar av grundlaggande funktioner i 

HP Photosmart Barbar fotostudio, forklaringar av hur du anvander den utan att 
ansluta till en dator och felsokningsinformation for maskinvaran. I vissa lander/ HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 3 Kapitel 1 regioner medfoljer Anvandarhandbok endast i elektronisk form pa CD-skivan med 
handbocker for HP Photosmart. 

• HP Photosmart Skrivarhjalp: I HP Photosmarts skrivarhjalp beskrivs hur du 
anvander HP Photosmart Barbar fotostudio med en dator. Har finns ocksa 
felsokningsinformation. 

• HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for kamera: 
Den har handboken beskriver hurdu anvander kameran i HP Photosmart Barbar 
fotostudio for att fotografera. Har finns dessutom information om felsokning och 
underhall. I vissa lander/regioner medfoljer kameradokumentationen endast i 
elektronisk form pa CD-skivan med anvandarhandbocker for HP Photosmart. I 
sadana lander/regioner innehaller Snabbstart grundlaggande anvisningar om hur 
du anvander kameran och skrivaren, i tryckt form. 

Nar du har installerat HP Photosmart-programmet pa datorn kan du visa direkthjalpen: 

• Windows: Oppna Start-menyn, valj Program (Alia program i Windows XP) > 
HP > HP Photosmart 420 series > Photosmart Hjalp. 

• Macintosh: Valj Hjalp > Mac Hjalp i Finder, och valj sedan Library > 
HP Photosmart Skrivarhjalp for Macintosh. Det har avsnittet innehaller endast information om skrivardelen av HP Photosmart 420 
series Barbar fotostudio. Mer information om kameran finns i kamerans 
anvandarhandbok. Skrivarens delar 
Framsida (stangd) Kontrollpanel: Skrivarens grundfunktioner styrs harifran. 2 Kameradockans lucka: Oppna luckan nar du vill docka kameran med skrivaren. 3 Utmatningsfack: Oppna utmatningsfacket nar du vill skriva ut eller ansluta en PictBridge- 
certifierad digitalkamera eller HP:s tradlosa Bluetooth-skrivaradapter till kameraporten pa 
skrivarens framsida. Facket bor aven vara oppet nar du vill anvanda fjarrkontrollen. 4 HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio 
Framsida (oppen) 1 


Inmatningsfack: Fyll pa papper har. 


2 


Forlangare till inmatningsfack: Dra ut detta som pappersstod. 


3 


Pappersledare: Flytta in denna mot det ilagda papperet sa att det ligger korrekt. 


4 


Lucka till blackpatron: Oppna denna nar du vill satta i eller ta ut en blackpatron. 


5 


Utmatningsfack (oppet): Utskrivna foton hamnar har. 


6 


Kameraport: Anslut en digitalkamera med PictBridge till porten eller tillvalet HP:s tradlosa 
Bluetooth-skrivaradapter. 


7 


Handtag: Dra ut handtaget nar du ska bara skrivaren. • -e h ® 
Baksida USB-port: Har ansluter du skrivaren till en dator med hjalp av den medfoljande USB-kabeln. Videoport: Om du vill visa bilder pa TV:n med hjalp av skrivaren ansluter du videokabeln 
har. Stromkabelanslutning: Anslut stromkabeln har. HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 5 Kapitel 1 
Indikatorlampor 1 


Skrivarens batterilampa: Lampan lyser med fast grant sken om extrabatteriet ar 
installerat och fulladdat. Nar batteriet laddas blinkar lampan. 


2 


Pa-lampa: Lampan lyser med fast grant sken nar skrivaren ar paslagen. Nar skrivaren 
haller pa att startas eller stangas av blinkar lampan. 


3 


Statuslampa: Lampan blinkar rott om ett fel har uppstatt eller om anvandaratgard kravs. 
Felet beskrivs i form av ett felmeddelande pa kameradisplayen. 


4 


Utskriftslampa: Lyser med fast grant sken nar skrivaren ar redo for utskrift. Under 
pagaende utskrift blinkar skrivaren grant. 


5 


Statuslampa for video: Lampan lyser med fast grant sken nar du visar bilder pa en TV- 
apparat. 6 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio 
Kontrollpanelen Pa: Tryck har nar du vill starta eller stanga av skrivaren. Spara: Tryck har for att fora over bilder fran en dockad kamera till en dator. 
Zooma: Tryck pa Zoom + for att overga till zoomlaget. Varje gang du trycker pa knappen 
zoomar du in en niva. Om du trycker pa Zoom + nar du visar minatyrer visas den valda 
bilden i full storlek. Om du trycker pa Zoom - nar du visar en inzoomad bild zoomar du ut. 
Om du trycker pa Zoom - medan du visar en bild i full storlek kan du visa flera bilder 
samtidigt i form av miniatyrer. 

Navigeringsknappar: Anvand pilarna for att bladdra bland bilder eller for att navigera i 
menyer. Tryck pa OK nar du vill oppna/stanga en meny eller valja ett alternativ. Skriv ut: Tryck har for att skriva ut aktuell bild. Varje gang du trycker pa den har knappen 
skrivs ytterligare en kopia ut. Avbryt: Tryck har for att avbryta utskriften. Video: Tryck har for att vaxla mellan visning pa TV:n eller kameradisplayen. Skrivaren 
maste vara ansluten till TV:n med den medfoljande videokabeln. HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 7 Kapitel 1 
Totalt antal bilder 1 


HP Instant Sharestatus: Visar antalet bilder som valts for distribution med HP Instant 
Share. Mer information finns i kamerans anvandarhandbok. 


2 


DPOF-utskriftsstatus: Visar antalet bilder som valts pa kameran for DPOF-utskrift. 


3 


Batteriindikator: Visar laddningsnivan for kamerabatterierna (overst) och for tillvalet 
internt batteri for HP PhotoSmart (nederst). 


4 


Meddelandeomradet: Visar skrivarmeddelanden. 


5 


Navigeringspilar: Pilarna indikerar att det finns andra bilder att bladdra bland med ■<( och 
p- pa kontrollpanelen. 


6 


Indikator for blackniva: Visar blackpatronens blackniva. 
Bildutskrift 1 


Utskriftsruta: Visar ett bockmarke och antalet kopior som skrivs ut. 


2 


Indexnummer: Visar aktuell bilds indexnummer och det totala antalet foton i kameran. 8 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio 
Fack for internt batteri Lucka over batterifack: Oppna luckan langst ned pa skrivaren nar du ska satta i ett internt 
HP Photosmart-batteri (tillval). Internt HP Photosmart-batteri: Med ett fulladdat batteri kan du skriva ut cirka 75 foton. 
Batteriet saljs separat. Fack for internt batteri: Satt i ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) har. Knapp for batterifack: Lossar luckan. HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 9 Kapitel 1 
Fjarrkontroll Video J5: Tryck har for att vaxla mellan visning pa TV:n eller kameradisplayen. Spela upp/Paus yf. Tryck har for att vaxla mellan bildspel eller visning ett foto i taget. Navigeringsknappar: Anvand pilarna for att bladdra bland bilder eller for att navigera i 
menyer. Tryck pa OK nar du vill oppna/stanga en meny eller valja ett alternativ. Zoom + q: Tryck har for att overga till zoomlaget. Varje gang du trycker pa knappen 
zoomar du in en niva. Om du trycker pa Zoom + nar du visar minatyrer visas den valda 
bilden i full storlek. Zoom - a : Om du trycker pa Zoom - nar du visar en inzoomad bild zoomar du ut. Om du 
trycker pa Zoom - nar du visar en bild i fullformat visas bilderna som miniatyrer. Rotera ig: Tryck har for att rotera aktuell bild. Det har alternativet ar avaktiverat om bilden 
ar ett videoklipp. Skriv ut qt Tryck har for att skriva ut aktuell bild. Varje gang du trycker pa den har 
knappen skrivs ytterligare en kopia ut. 

HP Instant Share Tryck har for att oppna kamerans Share Menu (delningsmeny). Mer 
information finns i kamerans anvandarhandbok. Tillbehor 

Det finns flera tillbehor till HP Photosmart 420 series som gor den lattare att ta med 
sig. Pa sa vis kan du skriva ut var som heist, nar som heist. Tillbehoren kan se 
annorlunda ut an vad som visas har. 

Mer information om tillbehor finns i kamerans anvandarhandbok. 10 HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Namn pa tillbehor 


Beskrivning 
Tack vare det interna HP Photosmart- 
batteriet kan du bara med dig skrivaren 
vart du an gar. 


Internt HP Photosmart-batteri 


HP Photosmarts vaska for sma skrivare 
ar slitstark och latt att bara och skyddar 
allt material som behovs for 
bekymmersfria utskrifter for folk i farten. 


HP Photosmart-barvaska 
HP:s tradlosa Bluetooth- 
skrivaradapter 


HP:s tradlosa Bluetooth-skrivaradapter 
satts in i kameraporten pa framsidan pa 
HP PhotoSmart Barbar fotostudio sa att 
du kan skriva ut tradlost med Bluetooth- 
teknik. Batteriiformation 

HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio levereras med batterier till kameran och 
fjarrkontrollen. Tillvalet internt HP Photosmart-batteri kan ocksa kopas separat. Bade 
batterilampan pa kontrollpanelen och kameradisplayen anger status for det interna 
HP Photosmart-batteriet: 

Barbar fotostudio ansluten till natuttag 

• Batterilampan lyser nar batteriet ar fulladdat. Nar batteriet laddas blinkar lampan. 

• Kameradisplayen visar en batteriikon nar batteriet ar fulladdat. Nar batteriet 
laddas visas en animering. 

Barbar fotostudio kors pa batteri 

• Batterilampan ar slackt. 

• Kameradisplayen lyser into nar batteriet ar fulladdat. 

• Kameradisplayen visar ikoner for lag, mycket lag och torn. Dessutom visas 
meddelanden pa kameradisplayen. 

Mer information om kamerabatterier finns i kamerans anvandarhandbok (medfoljer i 
forpackningen eller i elektronisk form pa CD-skivan med anvandarhandbocker for 
HP Photosmart, beroende pa land/region). HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 11 Kapitel 1 Fjarrkontrollen till HP Photosmart Barbar fotostudio anvands i huvudsak till att 
fjarrstyra skrivaren nar du visar foton pa din TV-apparat. Ett CR2025-batteri maste 
sattas i i fjarrkontrollen. 
Sa har satter du i ett batteri i fjarrkontrollen: 

1 . Ta bort luckan till batterifacket pa fjarrkontrollens baksida. 

2. Satt i batteriet som pa bilden med + uppat. 

3. Satt tillbaka locket. 

Menyer i Barbar fotostudio 

Menyerna i Barbar fotostudio har manga funktioner for visning och utskrift av bilder, 
hjalpfunktioner m.m. Menyerna visas ovanpa den aktuella bilden. Du oppnar 
menyerna i Barbar fotostudio med flikarna hogst upp i kameradisplayen. Kameran har 
olika meyner beroende pa om den sitter i dockan eller inte. Mer information finns i 
kamerans anvandarhandbok. 12 HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Menyflikar i Barbar fotostudio 1 


Print Menu 


2 


Playback Menu 


3 


Share Menu 


4 


Setup Menu 


5 


Help Menu \'» Tips Menyerna i Barbar fotostudio innehaller manga anvandbara 
" u " kommandon och alternativ, till exempel utskrift, och ar oftast tillgangliga genom 
en enda knapptryckning pa kontrollpanelen. 

Sa har anvander du menyerna i Barbar fotostudio: 

1 . Satt i kameran i dockan pa skrivarens ovansida. Mer information finns i Ansluta 
kameran. 

2. Tryck pa OK pa kontrollpanelen for att oppna menyerna. Print Menu 
(utskriftsmeny) visas forst. 

Sa har navigerar du i menyerna: 

• Tryck pa 4 e H er pa skrivaren for att navigera i menyerna (som visas som flikar 
hogst upp i kameradisplayen). Tryck pa A eller yf for att oppna menyalternativen 
under varje meny. Menyalternativ som inte ar tillgangliga visas nedtonade. 

• Valj alternativ genom att trycka pa OK. 

• Byt mellan menyerna genom att trycka pa A tills onskad flik markeras. Tryck 
sedan pa 4j eller |p- for att navigera genom menyflikama. 

• Stang menyerna genom att valja EXIT (avsluta) i den aktuella menyn och trycka 
pa OK. Du kan aven trycka pa ± tills den aktuella menyfliken markeras. Tryck pa 
OK. 

Menyerna 

• Print Menu (utskriftsmeny) 

- Remove Red Eyes (ta bort roda ogon): Valj det har alternativet for att ta bort 
roda ogon i bilden. Om menyalternativet ar avaktiverat gar det inte att 
kombinera med den aktuella bilden. 

- Print All (skriv ut alia): Valj det har alternativet for att visa alternativ for att 
skriva ut alia bilder. Valj Full Size (full storlek) och tryck pa OK for att skriva HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 13 ut alia bilder i kameran, en kantfri bild persida. Du kan ocksa valja 2 Photos 
per Page (2 foton per sida), 4 Photos per Page (4 foton per sida) eller Print 
index (Skriv ut index) for att skriva ut bilder med en alternativ layout. Valj 
Help (hjalp) och tryck pa OK for att oppna hjalpen. 

- Print New (skriv ut nya): Valj det har alternativet for att visa alternativ for att 
skriva ut nya bilder. Valj Full Size (full storlek) och tryck pa OK for att skriva 
ut de nya bilder som tagits sedan kameran dockades senast, en utskrift per 
sida. Du kan ocksa valja 2 Photos per Page (2 foton per sida), 4 Photos 
per Page ( foton per sida) eller Print index (Skriv ut index) for att skriva ut 
bilder med en alternativ layout. Valj Help (hjalp) och tryck pa OK for att 
oppna hjalpen. 

- Passport Photo (passfoto): Valj det har alternativet for att visa 
passfotoalternativ. Valj 2x2 inches, 35 x 45 mm, 25.4 x 36.4 mm, 
36.4 x 50.8 mm eller 45 x 55 mm i passfotoformat. Tryck pa OK. Mer 
information finns i Sa har skriver du ut passfoton:. Valj Help (hjalp) och tryck 
pa OK for att oppna hjalpen. Om du inte visar nigra bilder ar det har 
menyalternativet avaktiverat. 

- Print test page (skriv ut testsida): Valj detta om du vill skriva ut en testsida 
som innehaller information om skrivaren som kan underlatta felsokning. Mer 
information finns i Skriva ut en testsida. 

- Clean cartridge (rengor blackpatron): Valj detta nar du vill rengora 
blackpatronen. Mer information finns i Rengora blackpatronen. 

- Align cartridge (justera blackpatron): Valj detta nar du vill justera 
blackpatronen. Mer information finns i Rikta in blackpatronen. 

- EXIT (avsluta): Markera och tryck pa OK om du vill avsluta den aktuella 
menyn. 

Playback Menu (uppspelningsmeny): Mer information finns i kamerans 
anvandarhandbok. 

- Delete (ta bort): Tryck har for att visa olika borttagningsalternativ. Du kan 
valja att ta bort ett eller alia bilder i kameran. Med det har alternativet kan du 
formatera det interna minnet eller minneskortet. 

- Remove Red Eyes (ta bort roda ogon): Valj det har alternativet om du vill 
retuschera roda ogon i bilden. Om menyalternativet ar avaktiverat gar det 
inte att kombinera med den aktuella bilden. 

- Rotate (rotera): Valj for att rotera aktuell bild. Det har menyalternativet ar 
avaktiverat om du inte visar bilder eller om den aktuella bilden ar ett 
videoklipp. 

- Record Audio (spela in ljud): Ar avaktiverat om kameran sitter i 
kameradockan. Mer information finns i kamerans anvandarhandbok. 

- EXIT (avsluta): Markera och tryck pa OK om du vill avsluta den aktuella 
menyn. 

Share Menu (delningsmeny): Valj det har alternativet for att komma at kamerans 
HP Instant Share-funktioner. Mer information finns i kamerans anvandarhandbok. 

- Print 1 copy (skriv ut 1 kopia): Ar avaktiverat om kameran sitter i 
kameradockan. Mer information finns i kamerans anvandarhandbok. 

- Print 2 copies (skriv ut 2 kopior): Ar avaktiverat om kameran sitter i 
kameradockan. Mer information finns i kamerans anvandarhandbok. HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio - HP Instant Share Setup (installningar): Valj det har alternativet for att stalla 
in HP Instant Share pa kameran. Mer information finns i kamerans 
anvandarhandbok. 

- EXIT (avsluta): Markera och tryck pa OK om du vill avsluta den aktuella 
menyn. 

• Setup Menu (installing): Mer information finns i kamerans anvandarhandbok. 

- Display Brightness (ljusstyrka): Valj Low (lag), Medium (medium) eller 
High (hog) for att anpassa displayens kontrast till den aktuella visningen. 
Batteriet racker langre om du valjer Low. 

- Camera Sounds (kameraljud): Valj On (pa) om du vill anvanda 
kameraljuden. Valj Off (av) om du vill stanga av funktionen. Nar du tar ett 
foto, slar pa kameran eller trycker pa valfri knapp hors ett ljud. 

- Live View Setup (konfiguration av direktvisning): Valj det har alternativet for 
att att aktivera med Live View On eller stanga av med Live View Off. Den 
har installningen styr om kameran ska anvanda direktvisning eller inte nar 
kameran slas pa. Funktionen ar endast aktiv nar kameran inte befinner sig i 
dockan. 

Date/Time (datum/tid): Valj det har alternativet for att andra datum och tid pa 
kameran. 

- USB Configuration (USB-konfiguration): Valj det har alternativet for att visa 
kameran som Digital Camera (digitalkamera) eller Disk Drive (diskenhet) 
nar den ar ansluten till datorn via en USB-kabel. Nar kameran ar dockad 
visas den som digitalkamera och det gar inte att skriva till den fran datorn. 

- TV Configuration (TV-konfiguration): Valj det har alternatiet for att ange typ 
av videosignal till TV:n, NTSC eller PAL. Beroende pa vilket sprak och vilket 
land/region du valde for kameran valjer kameran automatiskt en videosignal. 
NTSC anvands mest i Nordamerika och i delar av Sydamerika, Japan, Korea 
och Taiwan. PAL anvands mest i Europa, Uruguay, Paraguay, Argentina och 
delar av Asien. Om din TV-apparat behover en annan videosignal an den 
som ar standard for ditt land/region kan du andra den installningen har. 

- Language (sprak) (visas som flaggikon): Valj det har alternativet om du vill 
andra sprakinstallningen. 

- Move Images to Card (flytta bilderna till kortet): Valj det har alternativet for 
att flytta bilderna fran interminnet till minneskortet. Nar du installerar ett 
minneskort i kameran lagras alia nya bilder pa kortet, vilket innebar att 
bilderna i kamerans internminne inte kan visas forran du tar ut minneskortet. 
Om du vill overfora alia bilder i kameran till datorn maste du forst flytta alia 
bilder fran kamerans internminne till minneskortet med hjalp av det har 
alternativet. Alternativet ar avaktiverat om det inte finns nagra bilder i 
internminnet eller om det inte finns nagot minneskort i kameran. 

- EXIT (avsluta): Markera och tryck pa OK om du vill avsluta den aktuella 
menyn. 

• Help Menu (hjalpmeny): Mer information om kameran finns i kamerans 
anvandarhandbok. 

- Top Ten Printing Tips (utskriftstips): Valj det har alternativet om du vill lasa 
de tio basta utskriftstipsen. 

- Printer Accessories (skrivartillbehor): Valj det har alternativet om du vill 
lasa mer om vilka tillbehor det finns att kopa till skrivaren. HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 15 Printer Control Panel (skrivarens kontrollpanel): Valj det har alternativet om 

du vill lasa mer om hur du anvander skrivarens kontrollpanel. 

Print Cartridge (blackpatron): Valj detta om du vill lasa om hur du anvander 

blackpatroner. 

Loading Paper (fylla pa papper): Valj detta om du vill lasa om hurdu fyller 
pa papper. 

Clearing Paper Jams (atgarda papperstrassel): Valj detta om du vill lasa om 
hur du atgardar papperstrassel. 

PictBridge cameras (PictBridge-kameror): Valj detta om du vill lasa om hur 
du anvander PictBridge-kameror med skrivaren. 

Connecting to a TV (ansluta till en TV): Valj det har alternativet om du vill 
lasa mer om hur du ansluter skrivaren till en TV. 

Saving Images (spara bilder): Valj det har alternativet om du vill lasa mer 
om hur man sparar ner bilder till en dator. 

Printer Battery (skrivarbatteri): Valj det har alternativet om du vill lasa mer 
om det interna HP Photosmart-batteriet. 

Traveling with the printer (resa med skrivaren): Valj detta om du vill ha tips 
pa hur du bast tar med dig skrivaren pa resa. 

Getting assistance (skaffa hjalp): Valj detta om du vill lasa om hurdu far 
hjalp med skrivaren. 

EXIT (avsluta): Markera och tryck pa OK om du vill avsluta den aktuella 
menyn. HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio 2 Gor dig klar att skriva ut Innan du kan borja skriva ut behover du lara dig nigra enkla procedurer: 

• Fylla pa papper (se Pafyllning av papper) 

• Installera blackpatroner (se Satt i blackpatroner) 

• Ansluta kameran (se Ansluta kameran) 

Innan du kan skriva ut maste du fylla pa papper, satta i en blackpatron och ansluta en 
kamera med foton i det inbyggda minnet eller pa minneskortet. 

Pafyllning av papper 

Lar dig att valja ratt papper for utskriften och hur du lagger det i inmatningsfacket for 
utskrift. 

Valja lampligt papper 

Om du vill se en lista med tillgangliga HP-designat Inkjet-papper, eller kopa annat 
forbrukningsmaterial kan du ga till: 

• www.hpshopping.com (USA) 

• www.hpshopping.ca (Kanada) 

• www.hp.com/eur/hpoptions (Europa) 

• www.hp.com (Alia ovriga regioner/lander) 

For basta resultat bor du valja nagot av dessa HP fotopapper. Om du ska skriva ut 


Bor du anvanda detta papper 


Fotoutskrifter och forstoringar av hog 
kvalitet och bestandighet, passfoton och 
foton som ska lamineras 


HP Premium Plus-fotopapper 


Bilder med normal till hog upplosning 
fran skannrar och digitalkameror 


HP Premium Plus-fotopapper 


Vardagsfoton och affarsfoton 


HP fotopapper 

HP fotopapper for vardagsbruk 


Sa har ser du till att papperet ar i gott skick for utskrift: • Forvara oanvant papper i originalforpackningen. 

• Forvara papperet plant pa en sval och torr plats. Om hornen bojer sig kan du 
lagga papperet i en plastpase och forsiktigt boja tillbaka det tills det ar plant. 

• Hall fotopapper i kanterna sa att det inte kommer fingeravtryck och annat pa det. HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 17 Kapitel 2 Pafyllning av papper 

Pafyllningstips: Du kan skriva ut pa fotopapper, indexkort eller kort i L-format. 
Innan du fyller pa papper bor du skjuta ut pappersledaren sa att papperet far plats. 
Fyll bara pa papper av en typ och ett format i taget. Blanda inte papperstyper 
eller -format i inmatningsfacket. 

Du bor inte fylla pa tier an 10 ark av fotopapper 10 x 30 cm (4 x 12 turn) for 
panoramautskrift (endast vid utskrift fran dator). Fler an 10 sadana ark kan leda 
till problem med pappersmatningen. 
Inmatningsfack Pappersledare 
Utmatningsfack Sa har fyller du pa papper: 

1. Oppna utmatningsfacket. Inmatningsfacket oppnas automatiskt. 

2. Fyll pa upp till 20 ark papper med utskriftssidan (den glattade sidan) vand mot 
skrivarens framsida. Om du anvander papper med flik ska kanten med flik matas 
in sist. 

3. Justera pappersledaren sa att den ligger emot papperet, utan att boja det. 18 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Satt i blackpatroner 

HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio kan skriva ut i bade farg och svartvitt. HP 
har flera typer av blackpatroner, sa att du kan valja den som bast passar dina 
utskrifter. Blackpatronernas nummer varierar beroende pa land/region. Valj ratt 
blackpatronnummer for ditt land/region. 

Anmarkning Pa baksidan av den tryckta anvandarhandbok for skrivare star 
angivet vilka blackpatronsnummer du kan anvanda med skrivaren. Om du 
redan har anvant skrivaren flera ganger, kan du ocksa hitta patronnumren i 
HP Photosmart-programmet. Windows: Hogerklicka pa ikonen for HP Digital 
Imaging Monitor langst till hoger i aktivitetsfaltet i Windows och valj Launch/ 
Show HP Solution Center (starta/visa). Klicka pa Settings (installningar) och 
valj Print Settings (utskriftsinstallningar) > Printer Toolbox (skrivarens 
verktygslada). Klicka pa fliken Beraknad blackniva och klicka sedan pa 
Bestallningsinformation for blackpatron. Macintosh: Klicka pa HP Image 
Zone i Dock. Valj Underhall skrivare i popup-menyn Installningar. Klicka pa 
Utilities och valj Supplies i popup-menyn. 

HP Vivera-black ger realistisk fotokvalitet och mangarig bestandighet, med livfulla 
farger som varar lange. HP Vivera-black har en speciell sammansattning och ar 
vetenskapligt testade med avseende pa kvalitet, renhet och bestandighet. 

For optimala utskriftsresultat rekommenderar HP att du endast anvander akta HP- 
blackpatroner. Akta HP-blackpatroner ar utformade och testade med HPs skrivare for 
att det ska bli lattare for dig att producera kvalitetsresultat om och om igen. Anvand endast de basta blackpatronerna Om du ska skriva ut 


Satt i en av blackpatronerna i 
patronhallaren 


Utskrifter i fullfarg 


HP trefargs blackpatron (7 ml) 
HP trefargs blackpatron (14 ml) 


Utskrifter i svartvitt 


HP gra fotoblackpatron 


Sepia eller antika foton 


HP trefargs blackpatron (7 ml) 
HP trefargs blackpatron (14 ml) 


Text och streckbilder i farg 


HP trefargs blackpatron (7 ml) 
HP trefargs blackpatron (14 ml) AViktigt Kontrollera att du anvander ratt blackpatron. HP kan inte garantera 
kvaliteten eller tillforlitligheten hos black fran andra tillverkare. Skrivarservice 
eller reparation som behovs till foljd av ett skrivarfel eller en skadad skrivare pa 
grund av att black fran nagon annan an HP har anvants, tacks inte av garantin. For basta utskriftskvalitet rekommenderar HP att du installerar alia blackpatroner fore 
angivet bast-fore-datum (pa forpackningen). HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 19 Kapitel 2 
Vidror inte dessa delar Forbered skrivaren och blackpatronen: 

1 . Kontrollera att skrivaren ar paslagen och att du har tagit bort kartongbiten inifran 
skrivaren. 

2. Oppna skrivarens blackpatronslucka. 

3. Ta bort den klarrosa tejpen fran blackpatronen. 
Satt i blackpatronen: 

1. Om du ska byta blackpatron tar du forst bort den gamla patronen genom att 
trycka ned den och sedan dra ut den ur hallaren. 

2. Hall ersattningspatronen med etiketten vand uppat. Luta blackpatronen nagot 
uppat och for in den i hallaren med kopparkontakterna forst. Tryck pa 
blackpatronen tills den lases pa plats. 

3. Stang blackpatronsluckan. 

Kameradisplayen visar en ikon som aterger den ungefarliga blacknivan for den 
blackpatron som sitter i (100-66 %, 65-33 % eller 32-0 %). Ingen blacknivaindikator 
visas om blackpatronen inte ar tillverkad av HP. 

Varje gang du installerar eller byter en blackpatron visas ett meddelande pa 
kameradisplayen som ber dig att fylla pa vanligt papper sa att skrivaren kan justera 
blackpatronen. Detta sakerstaller hogsta mojliga utskriftskvalitet. 20 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Justera blackpatronen: 

1. Fyll pa papper i inmatningsfacket och tryck pa OK. 

2. Justera blackpatronen enligt anvisningarna pa skarmen. 

Se Rikta in blackpatronen. 

Om du tar ut en blackpatron ur skrivaren bor du forvara den i ett blackpatronsskydd. 
Blackpatronsskyddet forhindrar att blacket torkar ut. Forvaras blackpatronen felaktigt 
kan den skadas. 

I vissa lander/regioner medfoljer skyddet inte skrivaren utan medfoljer istallet den gra 
HP-fotopatronen, som kops separat. I andra lander/regioner medfoljer skyddet 
skrivaren. 

Forvaring av patronen nar den inte anvands i skrivaren: 

-* Du stoppar in en blackpatron i patronskyddet genom att skjuta in patronen nagot 
vinklad tills den lases pa plats. 

WW 

Ansluta kameran 

Du maste docka kameran med skrivaren for att kunna skriva ut bilderna fran kameran. 

r™2)f Anmarkning Du kan aven ansluta en PictBridge-kamera till kameraporten pa 
\~&\ skrivarens framsida (med USB-kabeln som medfoljde PictBridge-kameran) och 
skriva ut foton direkt fran den. Det gar dock inte att ansluta en andra 
PictBridge-kamera till kameraporten om det redan finns en HP Photosmart 420 
series Barbar fotostudio-kamera i kameradockan. HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 21 Kapitel 2 
Docka kameran med skrivaren: 

1. Oppna vid behov luckan till kameradockan. 

2. Hall kameran med displayen vand mot dig och med kamerans nederdel nedat. 

3. Kontrollera att kameran ar avstangd. 

4. Satt i kameran i dockan sa att anslutningen i dockan sticks in i uttaget i kamerans 
nederdel. 

5. Normalt aktiveras bade kameran och skrivaren vid dockningen. Om inte, tryck pa 
knappen Pa pa skrivarens kontrollpanel. 

[™+)f Anmarkning I dockat lage slacks kameradisplayen ner efter atta minuter 
utan aktivitet. Kameradisplayen satts pa igen om ett utskriftsjobb skickas fran 
en ansluten dator eller en tradlos Bluetooth-enhet eller om du trycker pa valfri 
knapp pa HP Photosmart Barbar fotostudio. Efter tio minuter utan aktivitet 
stangs kameradisplayen av helt. Satt igang displayen genom att trycka pa Pa- 
knappen pa kontrollpanelen. 22 HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio 3 Grundlaggande om utskrift Med HP Photosmart 420 series Barbarfotostudio kan du skriva ut fantastiska foton 
utan att ens behova ga i narheten av en dator. Nar du har installerat skrivaren med 
hjalp av anvisningarna som medfoljde forpackningen ar du i princip klar att borja 
skriva ut. Det har avsnittet innehaller information om foljande: 

• Skriva ut fran en dockad kamera 

• Skriva ut fran andra enheter 

Anmarkning I anvisningarna nedan galler alia knapphanvisningar knapparna 
pa kontrollpanelen, om inget annat anges. De fiesta av knapparna avaktiveras 
nar kameran placeras i kameradockan. Enda undantaget ar kamerabrytaren 
ON/OFF (pa/av), som endast stanger av kameran. 

Skriva ut fran en dockad kamera 

Det enklaste och snabbaste sattet att skriva ut digitala bilder ar att skriva ut direkt fran 
en kamera som ar dockad med skrivaren. Det har avsnittet innehaller information om 
foljande: 

• Visa bilder for utskrift 

• Forbattra bildkvaliteten 

• Skriva ut bilder 

Visa bilder for utskrift 

Du kan bladdra och skriva ut fran kameradisplayen eller fran TV-skarmen (forutsatt att 
du har anslutit skrivaren till TV:n med den medfoljande videokabeln). 

Visa bilder 

Valj de bilder som du vill skriva ut med hjalp av skrivarens kontrollpanel eller den 
fjarrkontroll som medfoljde i forpackningen. Kontrollera att kamerans interminne eller 
minneskort innehaller bilder och att kameran sitter ordentligt i dockan. 

Sa har visar du bilder en at gangen 

-* Bladdra mellan bilderna med 4 ° cn pa skrivarens kontrollpanel. 

Sa har visar du bilder som miniatyrer: 

1 . Tryck pa Zoom - pa kontrollpanelen for att visa miniatyrer. 

2. Bladdra bland miniatyrerna genom att trycka pa pilknapparna pa kontrollpanelen. 
Den aktuella bilden framhavs. 

3. Du kan nu gora nagot av foljande: 

- Tryck pa OK om du vill stanga miniatyrvyn och visa bilderna i fullformat. 

- Tryck pa Skriv ut for att skriva ut den markerade bilden. 
HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 23 Kapitel 3 Visa bilderna pa TV:n 

Du kan ansluta HP Photosmart 420 series till en TV-apparat och dar visa och markera 
bilder for utskrift. 

Sa har visar du bilder pa TV:n 

1. Anslut skrivaren till en TV-apparat med hjalp av den medfoljande videokabeln. 

2. Sla pa TV:n och stall in TV:n pa att ta emot data fran HP Photosmart Barbar 
fotostudio. Mer information finns i handboken som foljde med TV:n. 

3. Tryck pa Video pa kontrollpanelen. 

4. Bladdra bland bilderna genom att trycka pa pilknapparna pa kontrollpanelen. Om 
du vill visa bilderna som ett automatiskit bildspel trycker du pa Spela upp/Paus 
pa fjarrkontrollen. Tryck en gang till pa Spela upp/Paus for att aterga till visning 
av en bild i taget. For mer information om fjarrkontrollen, se Fjarrkontroll. 

Forbattra bildkvaliteten 

HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio har en mangd installningar som kan 
anvandas tillsammans med HP Real Life-tekniken for att forbattra kvaliteten pa dina 
bilder. Med undantag for Remove Red Eyes (ta bort roda ogon) ar det ingen av de 
har installningarna som forandrar dina bilder. De paverkar bara utskriften. 

Sa har retuscherar du roda ogon i bilder: 

1 . Tryck pa OK nar du visar bilder. 

2. Valj Remove Red Eyes (ta bort roda ogon) i Print Menu (utskriftsmenyn) och 
tryck pa OK. Du kan ocksa valja Remove Red Eyes (ta bort roda ogon) i 
Playback Menu (uppspelningsmenyn). Folj anvisningarna pa kameradisplayen 
for att valja View Changes (visa andringar), Save Changes (spara andringar) 
eller Cancel (avbryt). 

Sa har zoomar du in och beskar en bild 

1 . Tryck pa Zoom + nar du visar bilder i normal storlek. Om du vill zooma in 
ytterligare trycker du upprepade ganger pa Zoom +. En beskarningsruta visar 
den del av bilden som kommer att skrivas ut. En varning anger om 
utskriftskvaliteten inte ar godkand for den valda zoomnivan. Beskarningsrutan 
byter da farg fran gron till gul som en varning. Tryck pa Zoom - for att zooma ut 
eller tryck pa OK for att aterga till normal visning. 

2. Tryck pa pilknapparna for att flytta beskarningsrutan i den zoomade bilden. 

Anmarkning Om du vill skriva ut flera kopior av en zoomad bild trycker du pa 
Skriv ut onskat antal ganger. Om bilden atergar till normalt format maste du 
zooma in igen for att kunna skriva ut den inzoomade vyn. 

Skriva ut bilder 

Det har avsnittet innehaller information om hur du utfor de vanligaste typerna av 
utskrifter. Kontrollera att du har fyllt pa fotopapper, satt i en blackpatron och dockat 
kameran med skrivaren. 24 HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anmarkning Du far inte ta ur kameran ut dockan under pagaende utskrift. 
\~&\ Om du anda tar ur kameran ur dockan avbryts alia utskriftsjobb. 

Sa har skriver du ut aktuell bild: 

1 . Ga till det foto som du vill skriva ut med 4 e H er K 

2. Tryck pa Skriv ut en gang for varje kopia som du vill skriva ut av det aktuella 
fotot. Tryck pa Avbryt nar du vill fortsatta med det aktuella jobbet. 

Sa har skriver du ut endast nya bilder: 

Anmarkning Nya bilder ar de foton som tagits sedan kameran senast 
\~&\ dokckades. 

1. Tryck pa OK. Print Menu (utskriftsmenyn) visas. 

2. Tryck pa T for att valja Print New (skriv ut alia nya) och tryck pa OK. 

3. Tryck pa T for att valja sidlayout och tryck pa OK. 

Sa har skriver du ut alia foton: 

1. Tryck pa OK. Print Menu (utskriftsmenyn) visas. 

2. Tryck pa T for att valja Print All (skriv ut alia) och tryck pa OK. 

3. Tryck pa yf for att valja sidlayout och tryck pa OK. 

Sa har skriver du ut passfoton: 

1 . Ga till det foto som du vill skriva ut som passfoto med 4 eller ► . 

2. Tryck pa OK. Print Menu (utskriftsmenyn) visas. 

3. Tryck pa T for att valja Passport Photo (passfoto) och tryck pa OK. 

4. Tryck pa T och valj nagot av foljande alternativ: 

- 2 x 2 turn 

- 35 x 45 mm 

- 25,4 x 36,4 mm 

- 36,4 x 50,8 mm 

- 45 x 55 mm 

5. Tryck pa OK. Den aktuella bilden visas med en beskarningsruta som framhaver 
den del av bilden som kommer att skrivas ut. 

6. Tryck pa pilknapparna for att flytta beskarningsrutan i bilden. En beskarningsruta 
visar den del av bilden som kommer att skrivas ut. Oka eller minska zoomnivan 
med zoompilarna. 

7. Tryck pa Skriv ut. Den valda bilden skrivs ut sa manga ganger som den far plats 
pa ett fotoark. 

Skriva ut fran andra enheter 

Du kan ansluta skrivaren till andra enheter och sprida bilder till slakt och vanner. Du 
kan skriva ut fran foljande: 

• Datorer (se Dator) 

• PictBridge-certifierade digitalkameror (se PictBridge-kamera) 

• Enheter med tradlos Bluetooth-teknik (se Tradlosa Bluetooth-enheter) HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 25 Borja med att overfora bilderna till datorn innan du skriver ut dem med HP Photosmart- 
programvaran. Mer information finns i Fora over bilder till en dator. 

Mer information om hurdu installerar HP Photosmart-programvaran finns i 
installationsanvisningarna som medfoljer i forpackningen. HP Photosmart- 
programvaran har ett granssnitt som anvands speciellt for datorutskrift. 

Hamta den senaste uppdateringen av skrivarprogrammet varannan manad sa att du 
ar saker pa att du har de senaste funktionerna och forbattringarna. Mer information 
finns i Uppdatera HP Photosmart-programmet. 

rW#> Anmarkning Direkthjalpen for HP Photosmart innehaller mer information om 
\~&\ de manga utskriftsinstallningarna som ar tillgangliga vid utskrift fran dator. For 
mer information om hur du kommer at direkthjalpen, se Hitta mer information. 

Om HP Image Zone och HP Instant Share 

Med HP Image Zone kan du: 

• Dina bilder kan anvandas till kreativa projekt sasom klippbocker, gratulationskort 
och transfertryck for T-trojor. 

• Du kan sortera in dina bilder i album och gora dem sokbara med nyckelord och 
datum (endast Windows). 

• Redigera och forbattra foton genom att lagga till text eller gora fargkorrigering 

• Dela med dig av dina bilder till familj och vanner med HP Instant Share 

Mer information om HP Image Zone finns i direkthjalpen for HP Photosmart. 

Du kan anvanda HP Instant Share for att dela foton med slakt och vanner via e-post, 
skapa online-album eller som online-tjanstforfotoefterbehandling. Skrivaren maste 
vara ansluten via USB-kabel till en dator med Internet-anslutning och all HP- 
programvara installerad. Om du forsoker anvanda HP Instant Share utan att den 
programvara som behovs ar installerad och konfigurerad, talarett meddelande om 
vad du behover gora. Mer information om HP Instant Share finns i kamerans 
anvandarhandbok. 

Fora over bilder till en dator 

Du kan fora over bilder till en dator fran HP Photosmart 420 series om du harm 
upprattat en USB-anslutning mellan de bagge enheterna och dessutom har instalerat 
HP Photosmart-programmet. Installationsanvisningar finns i forpackningen. Du maste 
fora over bilderna till datorn innan du kan borja redigera dem i 
bildbehandlingsprogram som HP Image Zone. 

Sa har for du over bilder till datorn: 

1. Stang av kameran. 

2. Docka kameran med skrivaren. 

3. Tryck pa Spara. 

4. Folj anvisningarna som visas pa datorn. HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio PictBridge-kamera 

Du kan skriva ut bilder genom att ansluta en PictBridge-kamera direkt till skrivarens 
kameraport via en USB-kabel. Nar du skriver ut direkt fran en digitalkamera anvander 
skrivaren kamerans installningar. Mer information finns i dokumentationen som foljer 
med kameran. 

Skriva ut fran en PictBridge-kamera 

Det gar bade snabbt och latt att skriva ut bilder fran en PictBridge-kamera. 

Anmarkning Kontrollera att Barbar fotostudio-kameran inte ar dockad nar du 
\~^\ ska till att ansluta PictBridge-kameran till kameraporten. Det gar bara att 
ansluta en kamera i taget. 

Sa har skriver du ut fran en PictBridge-kamera: 

1 . Sla pa PictBridge-digitalkameran och valj vilka foton du vill skriva ut. 

2. Fyll pa fotopapper i skrivaen. 

3. Kameran ska vara i PictBridge-lage. Anslut den sedan till kameraporten pa 
skrivarens framsida med den USB-kabel som medfoljde kameran. 

Nar skrivaren har identifierat PictBridge-kameran skrivs de valda fotona ut 
automatiskt. 

Tradlosa Bluetooth-enheter 

Du kan aven skriva ut fran andra Bluetooth-enheter, till exempel digitalkameror, PDA- 
enheter, barbara datorer och mobiltelefoner. Mer information finns i direkthjalpen till 
HP Photosmart och i dokumentationen som medfoljde Bluetooth-enheten. 

Uppratta en Bluetooth-anslutning 

For att du ska kunna anvanda Bluetooth-anslutning maste alia enheter ha nodvandig 
maskinvara och programvara installerad. Dessutom maste en tradlos HP Bluetooth- 
skrivaradapter vara ansluten till kameraporten pa skrivarens framsida. Adaptern kops 
separat. Mer information finns i dokumentationen som foljer med adaptern. 

Skriva ut fran en Bluetooth-enhet 

Den grundlaggande metoden for utskrift ar densamma for alia Bluetooth-enheter: 

Sa har skriver du utfran en Bluetooth-enhet 

1 . Lat enheten soka efter Bluetooth-kompatibla skrivare. 

2. Valj skrivaren nar den visas pa enheten. 

3. Skriv ut. 

Detaljerade anvisningar finns i den dokumentation siom medfoljde enheten. HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 27 Kapitel 3 28 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio 4 Underhall och transport HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio kraver mycket litet underhall. Genom att 
folja riktlinjerna i det har kapitlet kan du oka skrivarens livslangd och fa 
forbrukningsmaterialet att racka langre. Dessutom kan du alltid vara saker pa att 
fotoutskrifterna haller hogsta kvalitet. 

Mer information om HP Photosmart 420 series-kameran finns i kamerans 
anvandarhandbok. 

Rengoring och underhall 

Hall skrivaren och blackpatronen ren och i gott skick med hjalp av de enkla tipsen i 
det har avsnittet. 

Rengora skrivarens utsida 

1. Stang av skrivaren och koppla fran stromkabeln pa skrivarens baksida. 

2. Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren tar du ut det och 
stanger batterifackets lucka igen. 

3. Torka av skrivaren utvandigt med en mjuk fuktad trasa. 

AViktigt 1 Anvand into rengoringsmedel. Rengoringsmedel for hushallsbruk 
kan skada skrivarens yta. 

Viktigt 2 Rengor into skrivarens insida. Se till att inga vatskor spills pa 
skrivaren. 

Rengora blackpatronen 

Om det blir vita strak eller blackrander pa utskrifterna kan du behova rengora 
blackpatronen. Rengor inte blackpatronen oftare an nodvandigt eftersom det gar at 
black. 

1 . Kontrollera att kameran sitter i kameradockan. 

2. Tryck pa OK. Menyflikarna visas. 

3. Valj Clean cartridge (rengor blackpatron) och tryck pa OK. 

4. Fyll pa papper enligt kameradisplayens anvisningar sa att en testsida kan skrivas 
ut nar rengoringen ar klar. Du kan anvanda vanligt papper eller registerkort 
istallet for fotopapper. 

5. Tryck pa OK. Rengoringen av blackpatronen borjar. 

6. Nar rengoringen ar klar skrivs en testsida ut. Kontrollera utskriftskvaliteten och 
gor nagot av foljande: 

- Om det ar vita strak eller saknas farger pa testsidan behover blackpatronen 
rengoras en gang till. Valj Yes (ja) pa kameradisplayen och tryck pa OK. 

- Om testsidan ser bra ut valjer du Cancel (avbryt) pa kameradisplayen och 
trycker pa OK. 

Du kan rengora blackpatronen tre ganger. Varje ny rengoring ar mer omfattande 
och forbrukar mer black. HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 29 Kapitel 4 Om du har rengjort blackpatronen tre ganger enligt ovan och det anda blir vita strak 
pa testsidan eller saknas farger kan du behova rengora blackpatronens 
kopparkontakter. Mer information finns i Rengora blackpatronens kontakter. 

Anmarkning Det kan ocksa bli vita strak eller fattas farger pa utskrifterna om 
\~&\ nagon nyligen har tappat blackpatronen eller skrivaren. Detta ar ett tillfalligt 
problem. Inom ett dygn ska utskrifterna vara som vanligt igen. 

Rengora blackpatronens kontakter 

Om skrivaren anvands i en miljo med mycket damm kan det samlas smuts pa 
kopparkontakterna sa att du far problem med utskrifterna. 

Sa har rengor du kontakterna pa blackpatronen: 

1 . Du behover foljande: 

- Destillerat vatten (kranvatten kan innehalla fororeningar som kan skada 
blackpatronen) 

- En ren, torr, luddfri trasa som inte fastnar i patronen 

2. Oppna blackpatronshallarens lucka. 

3. Ta ut blackpatronen och lagg den pa ett papper med munstycksplattan vand 
uppat. Ror inte vid kopparkontakterna eller blackmunstycksplattan med fingrarna. 

AViktigt Lamna inte blackpatronen utanfor skrivaren i mer an en 
halvtimme. Blackmunstycken som exponeras langre an sa kan torka ut 
och orsaka utskriftsproblem. 

4. Fukta en bomullstrasa med destillerat vatten och pressa ur den. 

5. Torka forsiktigt av kopparkontakterna med bomullstrasan. 

AViktigt Ror inte vid blackmunstycket. Om du gor det kan munstycket 
tappas till sa att blacktillforseln stors och den elektriska anslutningen 
forsamras. 

6. Upprepa steg 4-5 tills du kan torka med en ren bomullstrasa utan att det blir 
blackflackar eller fastnar smuts pa den. 

7. Satt blackpatronen i skrivaren och stang blackpatronshallarens lucka. 

Skriva ut en testsida 

Om du skriver ut testsidan far du tillgang till anvandbar information om blackpatronen, 
serienumret och annat som har med HP Photosmart Barbar fotostudio att gora. 

1 . Kontrollera att kameran sitter i kameradockan. 

2. Lagg i papper i inmatningsfacket. Du kan anvanda vanligt papper eller 
registerkort istallet for fotopapper. 

3. Tryck pa OK. Menyerna visas. 

4. Valj Print test page (skriv ut testsida) och tryck pa OK. 

Rikta in blackpatronen 

Nar du satter en ny blackpatron i skrivaren justeras den automatiskt. Gor sa har om 
du behover justera blackpatronen ytterligare, t ex om fargerna blirfelaktigt inpassade 30 HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio pa utskrifterna eller om justeringssidan inte sag korrekt ut nar du satte i en ny 
blackpatron. 

1. Tryck pa OK. Menyflikarna visas. 

2. Valj Align cartride (justera blackpatron) och tryck pa OK. 

3. Ett meddelande om att fylla pa vanligt papper visas pa kameradisplayen. Fyll pa 
papper for inriktningssidan. Du kan anvanda vanligt papper eller registerkort 
istallet for fotopapper. 

4. Tryck pa OK. Justeringen av blackpatronen borjar. 

Nar detta ar klart skrivs en justeringssida ut dar du ser om blackpatronen ar ratt 
justerad. 
, r 1 1 1 r i 1 1 1 1 1 Bockmarkena visar att blackpatronen ar korrekt isatt och fungerar som den 
ska. 

Om det star ett "x" till vanster om nagon av staplarna bor du justera 
blackpatronen en gang till. Om det anda blir ett "x" bor du byta ut 
blackpatronen. Uppdatera HP Photosmart-programmet Du bor hamta den senaste programvaran regelbundet sa att du alltid har tillgang till de 
senaste funktionerna och forbattringarna. Du kan hamta programvaruuppdateringar 
for HP Photosmart pa www.hp.com/support eller anvanda HP programvaruuppdatering. 

Anmarkning Om du uppdaterar programvara fran HP:s webbplats 
uppdateras inte programvaran for HP Image Zone. HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 31 Kapitel 4 Sa har hamtar du programvara (Windows): 

Anmarkning Kontrollera att datorn ar ansluten till Internet innan du anvander 
|^j HP programvaruuppdatering. 

1 . Oppna Windows Start-meny, valj Program (Alia program i Windows XP) > 
Hewlett-Packard > HP Software Update. Fonstret HP programvaruuppdatering 
oppnas. 

2. Klicka pa Check Now (kontrollera nu). HP Software Update soker pa HP:s 
webbplats efter uppdateringar av programvaran. Om datorn inte har den senaste 
versionen av HP Photosmarts programvara visas en programuppdatering i 
fonstret HP programvaruuppdatering. 

[H^J? Anmarkning Om datorn har den senaste versionen av HP Photosmarts 
programvara visas foljande meddelande i fonstret HP 
programvaruuppdatering: "Detfinns inga tillgangliga uppdateringar for ditt 
system." 

3. Om det finns en tillganglig programvaruuppdatering markerar du rutan bredvid 
den. 

4. Klicka pa Install. 

5. Slutfor installationen enligt anvisningarna pa skarmen. 
Sa har hamtar du programvara (Macintosh): 

\—)f Anmarkning Kontrollera att datorn ar ansluten till Internet innan du anvander 
\-&\ HP PhotoSmart Updater. 

1 . Starta HP Image Zone. 

2. Klicka pa fliken Applications (program) och klicka pa HP Software Update. 

3. Sok efter programvaruppdateringar med hjalp av anvisningarna pa skarmen. 
Om du anvander en brandvagg maste du ange proxyserverinformation i 
uppdateringsprogrammet. 

Forvara HP PhotoSmart Barbar fotostudio och 
blackpatronerna 

Forvara HP PhotoSmart Barbar fotostudio och blackpatronerna pa ratt satt nar de inte 
anvands. 

Forvara HP Photosmart Barbar fotostudio 

HP Photosmart Barbar fotostudio far inte ilia av att stallas undan en langre eller 
kortare tid. 

• Stang in- och utmatningsfacket nar skrivaren inte anvands. 

• Forvara skrivaren inomhus. Utsatt den inte for direkt solljus eller stora 
temperatursvangningar. 32 HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio • Om skrivaren och blackpatronen inte har anvants pa over en manad bor du 
rengora blackpatronen innan du skriver ut. Mer information finns i Rengora 
blackpatronen. 

• Om skrivaren stalls undan for en langre tidsperiod bor du ta ut det interna 
HP Photosmart-batteriet (om ett sadant har installerats). 

Forvara blackpatronerna 

Lat alltid den blackpatron som anvands sitta kvar i skrivaren nar du staller undan eller 
flyttar den. Blackpatronen skyddas av en kapa nar skrivaren ar avstangd. 

AViktigt Vanta alltid tills skrivarens avstangningscykel ar avslutad innan du 
kopplar fran stromkabeln eller tar ut det interna batteriet. Blackpatronen 
forvaras da pa ratt satt i skrivaren. 

Sa har forvarar du blackpatroner fran HP och sakerstaller en jamn utskriftskvalitet: 

• Blackpatroner som tagits ut ur skrivaren ska forvaras i ett blackpatronsskydd sa 
att blacket inte torkar. 

I vissa lander/regioner medfoljer skyddet inte skrivaren utan medfoljer istallet den 
gra HP-fotopatronen, som kops separat. I andra lander/regioner medfoljer 
skyddet skrivaren. 

• Forvara blackpatroner i den ooppnade originalforpackningen tills de ska 
anvandas. Forvara blackpatroner i rumstemperatur (15-35 °C). 

• Ta inte bort skyddstejpen som tacker blackmunstyckena forran du ska installera 
blackpatronen i skrivaren. Satt inte tillbaka skyddstejpen nar den en gang har 
avlagsnats fran blackpatronen. Om du satter tillbaka skyddstejpen kan 
blackpatronen skadas. 

Basta hantering av fotopapper 

Hantera fotopapper enligt anvisningarna nedan for basta resultat. 

Forvara fotopapper 

• Forvara fotopapper i originalforpackningen eller i en plastpase som kan 
aterforslutas. 

• Forvara det paketerade fotopapperet pa en plan yta, torrt och svalt. 

• Lagg tillbaka oanvant fotopapper i plastpasen. Papper som lamnas kvar i 
skrivaren eller forvaras oskyddat kan bli bojt. 

Hantera fotopapper 

• Hall alltid fotopapper i kanterna sa att det inte blir fingeravtryck. 

• Om fotopapperet bojer sig i kanterna lagger du det i en plastpase och bojer 
forsiktigt at andra hallet tills papperet ligger plant. 

Transportera HP PhotoSmart Barbar fotostudio 

HP Photosmart Barbar fotostudio kan enkelt transporteras och anvandas nastan var 
som heist. Ta den med pa semestern, till slakttraffen eller nar kompisarna samlas. Da 
kan du genast skriva ut foton och visa for vanner och bekanta. HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 33 Kapitel 4 Om du vill att det ska bli annu enklare att skriva ut kan du kopa foljande tillbehor: 

• Internt HP Photosmart-batteri: Med det laddningsbara batteriet kan du skriva ut 
var som heist. 

• HP Photosmarts vaska for sma fotoskrivare: Bar med dig skrivare och 
forbrukningsmaterial i en praktisk vaska. 

Sa har transporterar du HP PhotoSmart Barbar fotostudio: 

1. Stang av skrivaren. 

2. Ta ur kameran ut kameradockan och stang luckan. 

3. Ta bort eventuellt papper fran in- och utmatningsfacken och stang dem. 

rW#> Anmarkning Vanta tills skrivarens avstangningscykel ar klar innan du 

kopplarfran stromkabeln. Blackpatronen forvaras da pa ratt satt i skrivaren. 

4. Koppla bort stromkabeln. 

5. Om skrivaren ar ansluten till en dator kopplar du bort USB-kabeln fran datorn. 

6. Bar inte skrivaren upp-och-ner. 

Anmarkning Lat alltid blackpatronen sitta kvar nar skrivaren 
transporteras. 

\ ' * Tips HP Photosmart Barbar fotostudio har ett inbyggt handtag som ar 
~\f~ praktiskt nar du ska bara skrivaren. Fall ut handtaget genom att lyfta det 

rakt upp (ovanfor kameradockans lucka). Lyft skrivaren i handtaget utan 

att skaka eller pendla den. 
Kom ihag att ta med dig foljande: 

• Papper 

• Stromkabel 

• HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio-digitalkamera 

• Extra blackpatroner (om du ska skriva ut manga foton) 

• Eventuella skrivartillbehor som batteri eller HP:s tradlosa Bluetooth-skrivaradapter 

• Om skrivaren ska anslutas till en dator behover du USB-kabeln och CD-skivan 
med HP Photosmart-programvara 

[^Jf Anmarkning Glom inte att skriva upp ratt patronnummer for det land/region 
\~^\ du ska besoka om du inte tar anvandarhandboken med dig, eller kop de 
blackpatroner du behover fore resan. 34 HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio 
Felsokning HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio ar utformad for att vara palitlig och enkel 
att anvanda. I det har avsnittet besvaras vanliga fragor om hur skrivaren anvands och 
om utskrift utan dator. Det tar upp foljande amnen: 

• Problem med maskinvaran 

• Utskriftsproblem 

• Problem med Bluetooth-utskrift 

• Felmeddelanden 

Felsokningsinformation for HP Photosmart-programvaran och for utskrift via datorn 
finns i skrivarhjalpen for HP Photosmart. Information om skrivarhjalpen finns i Hitta 
mer information. 

Mer felsokningsinformation for HP Photosmart 420 series-kameran finns i kamerans 
anvandarhandbok. Innan du kontaktar HP Kundtjanst bordu lasa igenom det har felsokningsavsnittet 
eller besoka var supporttjanst pa www.hp.com/support. 

rW#> Anmarkning Om du ansluter skrivaren till en dator bor du anvanda en USB- 
kabel som ar hogst 3 meter lang. Detta minskar risken for storningar fran 
magnetiska fait. Den medfoljande USB-kabeln uppfyller dessa krav. 

Statuslampan blinkar rott. 

Orsak Skrivaren behover ses over. Prova med foljande: • Las anvisningarna pa kameradisplayen. Om du har anslutit en digitalkamera 
till skrivarens kameraport tittar du pa den kameradisplayen. Om skrivaren ar 
ansluten till en dator kan det sta anvisningar pa datorns skarm. 

• Stang av skrivaren. 

Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar 
du fran skrivarens stromkabel. Vanta i ca 10 sekunder och anslut 
stromkabeln igen. Sla pa skrivaren. 

Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du 
fran stromkabeln om det behovs. Oppna luckan till batterifacket och ta ut 
batteriet. Vanta i ca 10 sekunder och satt sedan in batteriet igen. Anslut 
stromkabeln igen om du vill. Sla pa skrivaren. Pa-lampan blinkade en kort stund nar jag slog av skrivaren. 

Atgard Detta ar helt normalt nar skrivaren stangs av. Det betyder inte att det ar 
nagot fel pa skrivaren. Problem med maskinvaran Atgard HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 35 Kapitel 5 Statuslampan blinkar rott. 
Orsak Ett fel har uppstatt. 

Atgard 

• Las anvisningarna pa kameradisplayen. Om du har anslutit en digitalkamera 
till skrivarens kameraport tittar du pa den kameradisplayen. Om skrivaren ar 
ansluten till en dator kan det sta anvisningar pa datorns skarm. 

• Stang av skrivaren. 

Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar 
du fran skrivarens stromkabel. Vanta i ca 10 sekunder och anslut 
stromkabeln igen. Sla pa skrivaren. 

Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du 
fran stromkabeln om det behovs. Oppna luckan till batterifacket och ta ut 
batteriet. Vanta i ca 10 sekunder och satt sedan in batteriet igen. Anslut 
stromkabeln igen om du vill. Sla pa skrivaren. 

• Om statuslampan fortfarande blinkar besoker du www.hp.com/support eller 
kontaktar HP Kundtjanst. Knapparna pa kontrollpanelen fungerar inte. 

Orsak Ett fel har uppstatt i skrivaren. Vanta en stund och se om skrivaren 
aterstalls. Om den inte gor det provar du med foljande: 

Atgard 

• Ta ur kameran ur dockan och satt tillbaka den igen. Ofta kan detta avhjalpa 
problemet. 

• Stang av skrivaren. 

Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar 
du fran skrivarens stromkabel. Vanta i ca 10 sekunder och anslut 
stromkabeln igen. Sla pa skrivaren. 

Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du 
fran stromkabeln om det behovs. Oppna luckan till batterifacket och ta ut 
batteriet. Vanta i ca 10 sekunder och satt sedan in batteriet igen. Anslut 
stromkabeln igen om du vill. Sla pa skrivaren. 

• Om skrivaren inte startas om och knapparna pa kontrollpanelen fortfarande 
inte fungerar, gar du till www.hp.com/support eller kontaktar HP Kundtjanst. Skrivaren kan inte hitta eller visa bilderna pa minneskortet eller i kameraminnet. 
Atgard 

• Stang av skrivaren. 

Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar 
du fran skrivarens stromkabel. Vanta i ca 10 sekunder och anslut 
stromkabeln igen. Sla pa skrivaren. 36 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du 
fran stromkabeln om det behovs. Oppna luckan till batterifacket och ta ut 
batteriet. Vanta i ca 10 sekunder och satt sedan in batteriet igen. Anslut 
stromkabeln igen om du vill. Sla pa skrivaren. 

• Filerna pa minneskortet kan ha sparats i ett format som skrivaren inte kan 
lasa direkt fran minneskortet. Det har felet kan bara uppsta nar du anvander 
en PictBridge-kamera med kameraporten pa skrivarens framsida. 

- Spara fotona pa datorn och skriv ut dem darifran. Mer information finns i 
dokumentationen som medfoljde kameran och i skrivarhjalpen for 

HP PhotoSmart. 

- Nasta gang du fotograferar kan du stalla in kameran sa att den sparar 
fotona i nagot av de filformat som skrivaren kan lasa direkt fran 
minneskortet. En lista med filformat som kan anvandas finns i 
Skrivarspecifikationer. Hur du staller in ett visst filformat i kameran star i 
dess dokumentation. 

• Bildernas filnamn har andrats fran de ursprungliga namnen som kameran 
gav dem. Kontrollera att filnamnen foljer kamerans 
namngivningskonventioner och struktur. Nagra bilder overfordes inte till fran kameran till datorn nar jag tryckte pa Spara. 

Orsak De saknade fotona lagras i kamerans internminne. Endast bilderna pa 
minneskortet overfors nar du trycker pa Spara pa skrivarens kontrollpanel. 

Atgard Flytta bilderna fran interminnet till minneskortet. Gor detta genom att 
trycka pa OK. Menyflikarna visas. Navigera till Setup Menu (installningsmeny), 
valj Move Images to Card (flytta bilderna till kortet) och tryck pa OK. 

Du kan aven forsoka med att ta ur minneskortet och ta ur och satta tillbaka 
kameran i dockan. I sa fall tvingas HP Photosmart Barbar fotostudio att lasa 
kamerans interminne. Skrivaren ar ansluten, men gar inte att starta. 
Atgard 

• Skrivaren kan ha dragit for mycket strom. 

Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar 
du fran skrivarens stromkabel. Vanta i ca 10 sekunder och anslut 
stromkabeln igen. Sla pa skrivaren. 

Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du 
fran stromkabeln om det behovs. Oppna luckan till batterifacket och ta ut HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 37 Kapitel 5 batteriet. Vanta i ca 10 sekunder och satt sedan in batteriet igen. Anslut 
stromkabeln igen om du vill. Sla pa skrivaren. 

• Om skrivarens stromkabel sitter i en grendosa med strombrytare kanske den 
ar avstangd. Sla pa grendosan och sla sedan pa skrivaren. 

• Skrivaren kan vara ansluten till en stromkalla med fel specifikationer. Om du 
ar pa resa utomlands bor du kontrollera att elstandarden klarar skrivarens 
krav. Det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren, men skrivaren far 
ingen striim. 

Atgard 

• Batteriet behover kanske laddas. Anslut stromkabeln och ladda batteriet. 
Batterilampan blinkar grant medan batteriet laddas. 

• Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar du 
fran stromkabeln om det behovs. Oppna luckan till batterifacket och ta ut 
batteriet. Vanta i ca 10 sekunder och satt sedan in batteriet igen. Anslut 
stromkabeln igen om du vill. Sla pa skrivaren. Det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren, men det laddas 
inte. 

Atgard 

• Koppla bort skrivarens stromkabel om den ar ansluten. Oppna luckan till 
batterifacket och ta ut batteriet. Vanta i ca 10 sekunder och satt sedan in 
batteriet igen. Anslut stromkabeln igen om du vill. Sla pa skrivaren. Mer 
information om hur du satter i batteriet finns i dess dokumentation. 

• Se till att skrivarens stromkabel ar ordentligt ansluten, bade till skrivaren och 
natuttaget. Nar skrivaren stangs av blinkar batterilampan grant. Detta visar 
att batteriet laddas. 

• Sla pa skrivaren. Batterilampan pa kontrollpanelen blinkar grant medan 
batteriet laddas. 

• Det tar ungefar fyra timmar for ett tomt batteri att bli fulladdat om skrivaren 
inte anvands under tiden. Om batteriet fortfarande inte gar att ladda bor du 
byta ut det. Det later om skrivaren nar jag slar pa den, eller det borjar lata om den nar den 
har statt oanvand lange. 

Atgard Det kan lata om skrivaren nar den inte har anvants under lang tid (cirka 
2 veckor), eller nar strommen kommit tillbaka efter det att stromtillforseln brutits. 
Detta ar normalt. Skrivaren rengors automatiskt sa att utskriftskvaliteten inte ska 
forsamras. 38 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Fjarrstyrningen fungerar inte. Orsak 

• Batteriet i fjarrkontrollen kan vara slut. 

• Utmatningsfacket ar stangt. 

Atgard 

• Kop ett nytt batteri av typen CR2025 och byt ut det gamla batteriet. 

• Oppna utmatningsfacket. Den infraroda sensorn sitter pa skrivarens 
framsida. Fjarrkontrollen kan inte kommunicera med skrivaren om sensorn 
skyms av utmatningsfacket eller nagot annat foremal. 

• Rikta fjarrkontrollen rakt mot den infraroda sensorn pa skrivarens framsida. 
Flytta lite narmare vid behov. 

• Ta bort det som eventuellt skymmer sikten mellan sensorn och fjarrkontrollen. Knapparna pa kameran fungerar inte. 

Atgard Du forsoker kanske trycka pa knapparna efter det att kameran satts i 
kameradockan. De fiesta av knapparna avaktiveras nar kameran placeras i 
kameradockan. Anvand knapparna pa kontrollpanelen istallet. Skrivaren kan inte identifiera PictBridge-kameran som anslutits till 
kameraporten. 

Orsak HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio-kameran satt redan i 
kameradockan nardu anslot PictBridge-kameran till kameraporten. Skrivaren kan 
bara identifiera en kamera i taget. Det kan ocksa bero pa att PictBridge-kameran 
inte var paslagen. 

Atgard Koppla fran bada kamerorna. Anslut sedan PictBridge-kameran till 
kameraporten med den USB-kabel som medfoljde kameran. Om endast 
PictBridge-kameran ar ansluten till kameraporten kontrollerar du att den ar 
paslagen. Ingen bild visas pa TV-apparaten. 
Orsak 

• Videokabeln ar inte korrekt ansluten. 

• Du har inte valt TV/video-ingang. 

• HP Photosmart Barbar fotostudio har inte bytt till videolage. HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 39 Kapitel 5 Atgard 

• Kontrollera att den medfoljande videokabeln ar ordentligt ansluten till bade 
skrivare och TV. 

• Kontrollera att TV-apparaten ar installd pa att ta emot bilder fran kameran. 
Mer information finns i handboken som foljde med TV:n. 

• Tryck pa knappen Video pa kontrollpanelen eller fjarrkontrollen. 
Videostatuslampan ska lysa. Det gar inte att ladda upp kamerabatterierna. 
Atgard 

• De medfoljande batterierna ar inte av uppladdningsbar typ. Om du vill kan du 
kopa uppladdningsbara batterieroch anvanda dem med kameran. Mer 
information finns i kamerans anvandarhandbok. 

• Kameran sitter inte ordentligt i kameradockan pa skrivarens ovansida. 
Kontrollera att kameran har dockats korrekt. 

• Kontrollera att natsladden ar ansluten till bade skrivaren och vagguttaget. 

• HP Photosmart Barbar fotostudio drivs med HP Photosmarts inbyggda 
batteri (tillval). Skrivaren maste vara ansluten till vagguttaget, annars laddas 
inte de uppladdningsbara batterierna. Utskriftsproblem 

Innan du kontaktar HP Kundtjanst bordu lasa igenom det har felsokningsavsnittet 
eller besoka var supporttjanst pa www.hp.com/support. 

Papperet matas inte in pa ratt satt i skrivaren. 

Atgard 

• Se till att pappersledaren ligger emot papperet utan att boja det. 

• Det kan ligga for mycket papper i inmatningsfacket. Ta bort nigra ark och 
forsok skriva ut igen. 

• Om du anvander fotopapper och arken sitter ihop kan du ta ett ark i taget. 

• Om skrivaren anvands dar luftfuktigheten ar mycket hog eller lag skjuter du 
in fotopapperet sa langt det gar i inmatningsfacket, ett ark i taget. 

• Om fotopapperet ar bojt lagger du det i en plastpase och bojer forsiktigt at 
motsatt hall tills papperet ligger plant. Om det inte hjalper bor du byta ut det 
mot fotopapper som inte ar bojt. Information om hur man bast forvarar och 
hanterar fotopapper finns i Basta hantering av fotopapper. 

• Papperet kan vara for tunt eller for tjockt. Prova med HP:s fotopapper. Mer 
information finns i Valja lampligt papper. 

• Om du anvander fotopapper 1 0 x 30 cm (4 x 1 2 turn) for panoramautskrift 
bor du inte fylla pa mer an 1 0 ark i taget i inmatningsfacket. Om du lagger i 
fler an tio ark av sadant papper kan det bli problem med pappersmatningen. 40 HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Fotografiet skrivs ut snett eller forskjutet. 
Atgard 

• Papperet kan ha lagts i pa fel satt. Lagg i papperet pa nytt. Se noga till att 
papperet ar vant at ratt hall i inmatningsfacket och att pappersledaren ligger 
emot pappersbuntens kant. Anvisningar om hur du fyller pa papper finns i 
Pafyllning av papper. 

• Blackpatronen kan vara feljusterad. Mer information finns i Rikta in 
blackpatronen. Ingenting skrevs ut. 
Atgard 

• Skrivaren kan behova ses over. Las anvisningarna pa kameradisplayen. 

• Strommen kan vara avstangd, eller en kontakt kanske inte sitter i ordentligt. 
Kontrollera att strommen ar pa och att stromkabeln ar ordentligt ansluten. 
Kontrollera att batteriet sitter ratt och ar uppladdat (om du anvander ett 
sadant). 

• Inmatningsfacket kan vara tomt. Kontrollera att inmatningsfacket har fyllts pa 
som det ska. Anvisningar om hur du fyller pa papper finns i Pafyllning av 
papper. 

• Papperet kan ha fastnat under utskriften. Anvisningar om hur du atgardar 
papperstrassel finns i nasta avsnitt. Papperet fastnade under utskriften. 

Atgard Las anvisningarna pa kameradisplayen. Sa har atgardar du 
papperstrassel: 

• Om papperet sticker ut pa skrivarens framsida drar du forsiktigt ut det mot dig. 

• Om papperet inte sticker ut pa framsidan kan du forsoka ta bort det fran 
skrivarens baksida: 

- Ta bort allt papper i inmatningsfacket. Tryck sedan inmatningsfacket 
nedat tills det ar helt oppet i vagratt lage. 

- Dra forsiktigt ut det fastnade papperet fran skrivarens baksida. 

- Lyft inmatningsfacket sa att det snapper fast i sitt tidigare lage. 

• Om du inte far tag i kanten pa papperet som fastnat och inte kan dra ut det 
gor du sa har: 

- Stang av skrivaren. 

- Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren 
kopplar du fran skrivarens stromkabel. Vanta i ca 10 sekunder och 
anslut stromkabeln igen. 

- Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar 
du fran stromkabeln om det behovs. Oppna luckan till batterifacket och HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 41 Kapitel 5 ta ut batteriet. Vanta i ca 10 sekunder och satt sedan in batteriet igen. 
Anslut stromkabeln igen om du vill. 
- Sla pa skrivaren. Skrivaren kanner av om det finns papper langs 
pappersbanan och matar automatiskt ut det. 

Tryck pa OK nar du vill fortsatta. 

"A' "*"'P S < ~ >m c ' u ^ r P r0D ' em me d papperstrassel kan du prova med att lagga 
~ V" i ett ark fotopapper at gangen. Skjut in papperet sa langt det gar i 
' inmatningsfacket. Skrivaren matade ut en torn sida. 
Atgard 

• Avlas indikatorn for blackniva pa kameradisplayen. Om blacket ar slut ska du 
byta blackpatron. Mer information finns i Satt i blackpatronen 

• Du kan ha rakat avbryta en paborjad utskrift. Aven om fotot aldrig hann 
skrivas ut innan utskriften avbrots kanske skrivaren redan hade matat in 
papperet. Nasta gang du skriver ut kommer skrivaren att mata ut den tomma 
sidan forst. Skrivaren matar ut papperet nar utskriften forbereds. 

Atgard Den automatiska pappersavkannaren kanske stors av solen. Flytta 
skrivaren sa att den inte star i direkt solljus. Skrivaren matar ut papperet om det 
redan har anvants for utskrift en gang. Utskriftskvaliteten ar dalig. 
Atgard 

• Blacket kanske haller pa att ta slut i blackpatronen. Avlas indikatorn for 
blackniva pa kameradisplayen och byt blackpatron om det behovs. Mer 
information finns i Satt i blackpatronen:. 

• Digitalkameran kanske var installd pa lag upplosning nar du tog fotot. Du far 
battre resultat om du staller in en hogre upplosning i kameran. 

• Kontrollera att du anvander ratt sorts fotopapper for utskriften. Bast resultat 
far du med HP:s fotopapper. Mer information finns i Valja lampligt papper. 

• Du kanske skriver ut pa fel sida av papperet. Kontrollera att papperet ar ilagt 
med utskriftssidan riktad mot skrivarens front. 

• Blackpatronen kanske behover rengoras. Mer information finns i Rengora 
blackpatronen. 

• Blackpatronen kan vara feljusterad. Mer information finns i Rikta in 
blackpatronen. 42 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio De foton som jag markerat for utskrift i digitalkameran skrivs inte ut. 

Atgard Med vissa PictBridge-digitalkameror kan du markera foton for utskrift 
bade i kamerans internminne och pa minneskortet (DPOF). Om du markerar 
foton i internminnet och sedan flyttar foton fran kamerans internminne till 
minneskortet, overfors inte markeringarna. Markera foton for utskrift efter det att 
du overfort dem fran kamerans internminne till minneskortet. Det har galler dock 
inte for HP Photosmart Barbarfotostudio-kameran. 

Valj Ja nar du dockar kameran och far en fraga om du vill skriva ut de markerade 
bilderna. Vissa menykommandon visas nedtonade. 
Atgard 

• Du forsoker skriva ut ett videoklipp. Den har skrivaren hanterar inte utskrift 
av videoklipp. Forsok skriva ut ett annat foto. 

• Det finns inga foton pa kameran. Ta nigra bilder och forsok sedan skriva ut 
igen. 

• Den aktuella bilden togs med en annan kamera och kopierades sedan till det 
interna minnet pa HP Photosmart 420 series Barbarfotostudio-kameran eller 
till minneskortet. Funktionerna for utskrift och borttagning av roda ogon kan 
inte anvandas for de har bilderna. Problem med Bluetooth-utskrift 

Innan du kontaktar HP Kundtjanst bordu lasa igenom det har felsokningsavsnittet 
eller besoka var supporttjanst pa www.hp.com/support. Las ocksa dokumentationen 
som medfoljde HPs tradlosa Bluetooth-skrivaradapter och den tradlosa Bluetooth- 
enheten. 

Bluetooth-enheten hittar inte skrivaren. 
Atgard 

• Kontrollera att HPs tradlosa Bluetooth-skrivaradapter ar ansluten till 
kameraporten pa skrivarens framsida. Lampan pa adaptern blinkar nar den 
ar klar att ta emot data. 

• Du kanske star for langt fran skrivaren. Flytta Bluetooth-enheten narmare 
skrivaren. Avstandet mellan Bluetooth-enheten och skrivaren bor inte vara 
storre an 1 0 meter. Ingenting skrevs ut. 

Atgard Skrivaren kanske inte kanner igen filtypen som Bluetooth-enheten 
skickade. En lista over vilka filformat skrivaren hanterar finns i 
Skrivarspecifikationer. HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 43 Kapitel 5 Utskriftskvaliteten ar dalig. 

Atgard Det utskrivna fotot kanske ar lagupplost. Du far battre resultat om du 
staller in en hogre upplosning i kameran. Observera att upplosningen i foton 
tagna med VGA-kamera, till exempel kameran i en mobiltelefon, kanske inte ar 
tillrackligt hog for att utskriftskvaliteten ska bli bra. Fotot skrevs ut med ramar. 

Atgard Bluetooth-enhetens skrivarprogram kanske saknar stod for kantfri 
utskrift. Kontakta aterforsaljaren eller ga till deras webbplats for support och 
hamta deras senaste uppdatering for skrivarprogrammet. Felmeddelanden 

Innan du kontaktar HP Kundtjanst bordu lasa igenom det har felsokningsavsnittet 
eller besoka var supporttjanst pa www.hp.com/support. 

Foljande felmeddelanden kan visas pa kameradisplayen nar kameran ar dockad pa 
skrivarens ovansida. Atgarda felet genom att folja anvisningarna. 

Felmeddelande: Open output door or clear paper jam, then press OK. (Oppna 
luckan och ta bort papperstrasslet. Klicka sedan pa OK.) 

Atgard Sa har atgardar du papperstrassel: 

• Om papperet sticker ut pa skrivarens framsida drar du forsiktigt ut det mot dig. 

• Om papperet inte sticker ut pa framsidan kan du forsoka ta bort det fran 
skrivarens baksida: 

- Ta bort allt papper i inmatningsfacket. Tryck sedan inmatningsfacket 
nedat tills det ar helt oppet i vagratt lage. 

- Dra forsiktigt ut det fastnade papperet fran skrivarens baksida. 

- Lyft inmatningsfacket sa att det snapper fast i sitt tidigare lage. 

• Om du inte far tag i kanten pa papperet som fastnat och inte kan dra ut det 
gor du sa har: 

- Stang av skrivaren. 

- Om det inte sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren 
kopplar du fran skrivarens stromkabel. Vanta i ca 10 sekunder och 
anslut stromkabeln igen. 

- Om det sitter ett internt HP Photosmart-batteri (tillval) i skrivaren kopplar 
du fran stromkabeln om det behovs. Oppna luckan till batterifacket och 
ta ut batteriet. Vanta i ca 10 sekunder och satt sedan in batteriet igen. 
Anslut stromkabeln igen om du vill. 

- Sla pa skrivaren. Skrivaren kanner av om det finns papper langs 
pappersbanan och matar automatiskt ut det. 

• Tryck pa OK nar du vill fortsatta. 44 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Felmeddelande: Print cartridge is not compatible. Use appropriate cartridge. 
(Blackpatronen kan inte anvandas. Anvand ratt HP-patron.) 

Atgard Byt ut blackpatronen mot en som kan anvandas i skrivaren. Mer 
information finns i Satt i blackpatroner. Felmeddelande: Already connected to a camera. (En kamera ar redan ansluten.) 

Atgard Du forsoker ansluta en kamera till kameraporten medan Barbar 
fotostudio-kameran sitter i kameradockan. Eller ocksa forsoker du docka 
kameran naren annan PictBridge-kamera redan ar ansluten till kameraporten. Du 
kan bara ansluta en kamera at gangen. Om du vill ansluta en annan kamera 
maste du forst ta bort den kamera som redan ar ansluten eller dockad. Felmeddelande: Check computer connection. (Kontrollera datoranslutningen.) 

Atgard Du har gjort nagot som kraver en anslutning mellan Barbar fotostudio 
och en dator. Kontrollera att skrivaren ar ansluten med en USB-kabel. HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 45 Kapitel 5 46 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio g Specifikationer Det har avsnittet innehaller information om systemkrav for installation av 
HP Photosmarts programvara samt viktiga tekniska uppgifter om skrivaren. 

Fullstandiga specifikationer for HP Photosmart Barbar fotostudio-kameran finns i 
kamerans anvandarhandbok (i tryckt form i forpackningen eller i elektroniskt format pa 
CD-skivan med handbocker for HP Photosmart, beroende pa land/region). 

Systemkrav Komponent 


Minimikrav - Windows 
PC 


Minimikrav - Macintosh 


Operativsystem 


Microsoft Windows 98, 
2000 Professional, Me, 
XP Home och XP 
Professional 


Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x 


Processor 


Intel® Pentium® II (eller 
motsvarande) eller hogre 


G3 eller hogre 


RAM 


64 MB (128 MB 
rekommenderas) 


128 MB 


Ledigt harddiskutrymme 


500 MB 


150 MB 


Bildskarm 


800x600, 16-bitars eller 
mer 


800x600, 16-bitars eller 
mer 


Cd-romenhet 


4x 


4x 


Webblasare 


Microsoft Internet 
Explorer 5.5 eller senare 

Skrivarspecifikationer Kategori 


Specifikationer 


Anslutningar 


Full hastighet enligt USB 2.0 

PictBridge: Anvanda USB-porten pa framsidan 

Bluetooth: Microsoft Windows XP Home och 
XP Professional 


Bildfilsformat 


JPEG Baseline 


Marginaler 


Overkant 0,0 mm; Nederkant 0,0 mm; Vanster/ 
hogerkant 0,0 mm 


Materialstorlekar 


Fotopapper 10 x 15 cm (4 x 6 turn) HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 47 (fortsattning) Kategori 


Specifikationer 
Fotopapper med flik 10 x 15 cm med 1,25 cm flik 
(4x6 turn med 0,5 turn flik) 

Registerkort 10 x 15 cm (4 x 6 turn) 

A6-kort 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 turn) 

Kort i L-storlek 90 x 127 mm (3,5 x 5 turn) 

Kort i L-storlek med flik 90 x 127 mm med 12,5 
mm flik (3,5 x 5 turn med 0,5 turn flik) 

Fotopapper 10 x 30 cm (4 x 12 turn) 

Foljande format kan endast anvandas vid utskrift 
fran dator: Hagaki, 101 x 203 mm (4x8 turn), 
10 x 30 cm (4 x 12 turn) 


Materialtyper 


Papper (foto-) 

Kort (register, A6, L-storlek) 


Specif ikationer for 
omgivning 


Maximivarden vid drift: 5-40 °C, 5-90 % RF 

Rekommenderade varden vid drift: 15—35 °C, 
20-80 % RF 


Pappersfack 


Ett 1 0 x 1 5 cm (4 x 6 turns) fack for fotopapper 


Kapacitet i pappersfack 


20 ark, maximal tjocklek 292 urn per ark 

Du bor inte fylla pa fler an 1 0 ark av fotopapper 1 0 
x 30 cm (4 x 12 turn) for panoramautskrift (endast 
vid utskrift fran dator) 


Strc-mf c-rbru kn i n g 


USA 

Utskrift: 12,3 W 
Vilolage: 6,29 W 
Av: 4,65 W 
Utanfiir USA 

UtSKllTt. I I ,4 V V 

Vilolage: 5,67 W 
Av: 4,08 W 


Nataggregatets 
modellnummer 


HP:s art.nr 0957-2121 (Nordamerika), 
100-240 VAC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) 

HP:s art.nr 0957-2120 (ovriga lander), 
100-240 VAC (±10 %) 50/60 Hz (±3 Hz) 


Blackpatron 


HP trefargs blackpatron (7 ml) 
HP trefargs blackpatron (14 ml) 
HP gra fotoblackpatron HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio (fortsattning) Kategori 


Specifikationer 
Anmarkning Pa baksidan av den tryckta 
anvandarhandbok for skrivare star angivet vilka 
blackpatronsnummer du kan anvanda med 
skrivaren. Om du redan har anvant skrivaren flera 
ganger, hittardu patronnumren i HP Photosmart- 
programmet. Mer information finns i Satt i 
blackpatroner. 


Stod for USB 2.0 Full-Speed 


Microsoft Windows 98, 2000 Professional, Me, XP 
Home och XP Professional 

Mac OS X 10.2.3 till 10.3.x 

HP rekommenderar att en hogst 3 meter lang (10 
fot) USB-kabel anvands 


viueonisTurmai 


IVIOllOn JrtU MVI 

Motion JPEG Quicktime 
MPEG-1 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 49 Kapitel 6 50 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio 7 HP Kundtjanst -H^y Anmarkning Namnet pa HP:s supportservice kan variera i olika lander/ Gor sa har om fel uppstar: 

1 . Las dokumentationen som medfoljde skrivaren. Mer information finns i Hitta mer 
information. 

2. Om du inte kan losa problemet med den information som finns i dokumentationen 
ska du ga till www.hp.com/support och gora foljande: 

- Lasa supportwebbsidor 

- Kontakta HP via e-post 

- Fa teknisk direktsupport via chatt 

- Hamta programvaruuppdateringar 

Vilken typ av support som erbjuds varierar beroende pa produkt, land/region och 
sprak. 

3. Kontakta din lokala aterforsaljare. Om ett maskinvarufel uppstar i skrivaren eller 
kameran ska du lamna in enheten dardu kopte den. Denna service ar kostnadsfri 
under garantitiden. Efter garantitidens utgang debiteras du en serviceavgift. 

4. Om du inte kan losa problemet med hjalp av direkthjalpen pa datorn eller HP:s 
webbsidor ringer du till HP Kundtjanst. Du kan fa kostnadsfri telefonsupport for HP Photosmart Barbar fotostudio under 
garantitiden. Mer information finns pa det medfoljande garantibeviset. Du kan ocksa 
ga till www.hp.com/support och se hur lang tid som aterstar av supporttiden. 

Efter perioden med kostnadsfri support kan du fa hjalp fran HP mot en extra kostnad. 
Kontakta din HP-aterforsaljare eller ring supporttelefonnumret for Sverige for mer 
information om supportalternativ. 

For HP-support via telefon ringer du supporttelefonnumret for Sverige. Normal 
samtalstaxa galler. 

Vasteuropa: Kunder i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, 
Nederlanderna, Norge, Portugal, Tyskland, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige 
och Osterrike kan ga till www.hp.com/support for att fa telefonnumret till support i sitt 
land/region. 

Nordamerika: Ring 1-800-474-6836 (1-800-HP invent). I USA kan telefonsupport fas 
pa bade engelska och spanska 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan 
(supporttiderna kan komma att andras utan foregaende meddelande). Denna service 
ar kostnadsfri under garantitiden. En avgift kan tillkomma efter garantitiden. 

Ovriga lander/regioner: Se listan med telefonnummer pa insidan av framsidan till 
denna handbok. 
regioner. HP Kundtjanst pa telefon HP Photosmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare 51 Kapitel 7 Rad infor telefonsamtalet 

Ring HP Kundtjanst nar du har datorn och skrivaren i narheten. Var beredd att uppge 
foljande information: 

• Skrivarens modellnummer (star pa skrivarens framsida). 

• Skrivarens serienummer (star pa skrivarens undersida). 

• Kamerans modellnummer (star pa kamerans framsida) 

• Kamerans serienummer (star pa kamerans nederkant) 

• Datorns operativsystem. 

• Skrivardrivrutinens version: 

- Windows: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutinen du har 
genom att hogerklicka pa ikonen HP Digital Imaging Monitor i Windows 
aktivitetsfalt och valja Om. 

- Macintosh: Du kan kontrollera vilken version av skrivardrivrutin du har i 
dialogrutan Skriv ut. 

• Meddelanden som visas pa kameradisplayen eller pa datorskarmen. 

• Svar pa foljande fragor: 

- Har den situation som du ringer om uppstatt forut? Kan du aterskapa 
situationen? 

- Hade du installerat nagon ny hard- eller programvara i samband med att 
situationen uppstod? 

Vand dig till HP:s reparationsservice (endast Nordamerika) 

HP ser till att produkten hamtas och fraktas till ett HP Central Repair Center. Vi star 
for fraktkostnaden fram och iter. Tjansten ar kostnadsfri under garantitiden for 
hardvaran. Denna service ar endast tillganglig i Nordamerika. 

Ytterligare garantialternativ 

Utokade serviceplaner for skrivaren ar tillgangliga mot en extra kostnad. Ga till 
www.hp.com/support, valj ditt land/region och ditt sprak och las sedan om tjansterna 
och garantierna i de utokade serviceplanerna. 52 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Index batterier 
fack 9 
modell 11 

beskara en bild 24 

bilder 

beskarning 24 
fora over bilder till en 

dator 26 
forbattra kvalitet 24 
ta bort roda ogon 24 
visa for utskrift 23 
visa pa TV 24 
visa som bildspel 24 
zooma 24 

zooma och beskara 24 
bildspel 24 
Bluetooth 

felsokning 43 

skriva ut 27 

tradlos skrivaradapter 1 1 
blacknivaerna, kontrollera 30 
blackpatroner 

forvaring 33 

rengora 29 

rengora kontakterna 30 

rikta in 30 

testa 30 

valja 1 9 
Barbar fotostudio 

meny 12 
barvaska 

modell 11 

transportera 

HP PhotoSmart Barbar 
fotostudio 33 dator 

om du ska skriva ut fran 3 

systemkrav 47 
digitalkamera. se kamera 
direkthjalp 3 
docka kameran 21 
dokumentation 

direkthjalp 3 

handbocker 3 installationsanvisningar 3 

F 

felmeddelanden 44 

felsokning 

blinkande lampor 35 
Bluetooth 43 
felmeddelanden 44 
kundtjanst 51 
kvalitetsproblem 42 
pappersproblem 40 

filformat, som kan anvandas 47 

fjarrkontroll 10,39 

fylla pa papper 18 

forvaring 

blackpatroner 33 
fotopapper 33 
HP PhotoSmart Barbar 
fotostudio 32 

H 

hjalp. se felsokning 
HP PhotoSmart 

uppdatera 31 
HP PhotoSmart Barbar 
fotostudio 

anvanda handtag 33 

forvaring 32 

tillbehor 33 

transportera 33 
HP Programuppdatering 31 
HP Real Life-teknik 24 

J 

justeringssida 30 
K 

kamera 

foton skrivs into ut 43 

port 4 
knappar 7 
kontrollpanel 7 
kundtjanst 51 
kvalitet 

bilder 24 

felsokning 42 fotopapper 33 
skriva ut testsida 30 

L 

lampor 6 
M 

meny, Barbar fotostudio 12 
P 

papper 

fack 4 

felsokning 40 

fylla pa 18 

specifikationer 47 

underhall 17,33 

valja och kopa 1 7 
pappersfack 4 
papperstrassel 16,41,44 
passfoton 24 
patroner. se blackpatroner 

R 

rengora 

blackpatroner 29 

blackpatronernas 
kontakter 30 

skrivare 29 
rikta in blackpatroner 30 

S 

skrivardokumentation 3 
skrivare 
delar 4 

dokumentation 3 
felmeddelanden 44 
rengora 29 
specifikationer 47 
tillbehor 10 
skriva ut 

alia bilder 24 
fran andra enheter 25 
fran dator 3 
fran en dator 26 
fran en PictBridge- 
kamera 27 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Anvandarhandbok for skrivare fran tradlosa Bluetooth- 

enheter 27 
grundlaggande om 23 
hjalp 15 

kantfria utskrifter 24 

nya bilder 24 

passfoton 14, 24 

testsida 30 
specifikationer 47 
svartvita utskrifter 1 9 
systemkrav 47 

T 

ta bort roda ogon 24 
testsida 30 
tillbehor 10, 33 
transportera HP PhotoSmart 

Barbar fotostudio 33 
transportera skrivaren 10 

U 

USB 

port 4 

specifikationer 47 
utskrifter 

blackpatroner, valja 19 

Z 

zooma in pa en bild 24 54 HP PhotoSmart 420 series Barbar fotostudio Regulatory notices 

Hewlett-Packard Company 

This device complies with part 1 5 of 
the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

• This device may not cause 
harmful interference, and 

• This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause 
undesired operation. 

Pursuant to Part 15.21 of the FCC 
Rules, any changes or modifications 
to this equipment not expressly 
approved by Hewlett-Packard 
Company may cause harmful 
interference, and void your authority 
to operate this equipment. Use of a 
shielded data cable is required to 
comply with the Class B limits of Part 
15 of the FCC Rules. 

For further information, contact: 
Hewlett-Packard Company, Manager 
of Corporate Product Regulations, 
3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 
94304, (650) 857-1501. 

Note 

This equipment has been tested and 
found to comply with the limits for a 
Class B digital device, pursuant to 
part 15 of the FCC rules. These limits 
are designed to provide reasonable 
protection against harmful 
interference in a residential 
installation. This equipment 
generates, uses, and can radiate 
radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with 
the instructions, can cause harmful 
interference to radio communications. 
However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a 
particular installation. If this 
equipment does cause harmful 
interference to radio or television 
reception, which can be determined 
by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to 
correct the interference by one or 
more of the following measures: 

• Reorient or relocate the 
receiving antenna. 

• Increase the separation 
between the equipment and the 
receiver. 

• Connect the equipment into an 
outlet on a circuit different from 
that to which the receiver is 
connected. • Consult the dealer or an 

experienced radio/TV technician 
for help. 

LED indicator statement 

The display LEDs meet the 
requirements of EN 60825-1 . 01 /Mfc dl-a^id^ £Ahiltf4±lg>4 
JJSP ? H^LIJ, z&mwtt* 1t^«# el i9fH J ja»|* (veei)«« 

eiflkL-CL'STa*. z »St vt u* t' v a >Si**rr l r 15103 *tfc*»=i- f-'li, MTOft&TJIiftPilW**-^